Blir du arbetslös ska du i första hand skriva in dig på arbetsförmedlingen. Det är viktigt för att olika åtgärder som kurser och praktik ska kicka igång. För dig som av olika anledningar står en bit ifrån arbetsmarknaden erbjuder kommunen specialanpassade insatser.

För dig som är långtidsarbetslös, har varit sjukskriven, eller på annat står en bit ifrån arbetsmarknaden så anordnar kommunen genom arbetsmarknadsenheten, AME, en rad verksamheter för att du ska hitta en lämplig sysselsättning. Är du ungdom 16 – 20 år och saknar arbete samt gymnasieutbildning så omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Du kan också vända dig till Porten.

Arbetsmarknadsenheten guidar dig 

Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, social- och arbetsförvaltningen och det lokala näringslivet där jobbträffar och liknande aktiviteter ska få arbetssökande att få kontakt med arbetsgivare för anställning eller praktikplats. AME ansvarar också för att det varje år finns kommunala sommarjobb att söka för ungdomar i kommunen. AME arbetar tätt med vuxenutbildningen och Partille gymnasium i syfte att hitta en utbildning som leder till ett jobb för dig som är arbetssökande.

Rehabilitering

För den som har varit sjukskriven anordnar AME flera verksamheter som fungerar som rehabilitering. Varje deltagare får då en individuell planering där stöd-
och coachningssamtal erbjuds under tiden i verksamheten. Mer om AME:s verksamheter som riktar sig till personer som behöver hjälp med att hitta en väg tillbaka till arbetslivet hittar du längre ned på sidan

AME vänder sig till: 

  • Arbetssökande som har kontakt med arbetsförmedlingen eller social- och arbetsförvaltningen och som vill ha vägledning och stöd för att få ett arbete eller börja studera. 
  • Personer som är långtidssjukskrivna och intresserade av rehabilitering för att komma tillbaka in i sysselsättning. 
  • Arbetsgivare som vill ta emot praktikanter eller som vill rekrytera personal genom att erbjuda en praktikplats.

AME hjälper dig med:

  • Individuell coachning
  • Kartläggning av dina kompetenser
  • Praktisk kompetensutveckling
  • Praktiskt stöd med att skriva CV, hitta och kontakta arbetsgivare samt träna på intervjusituationer.
  • Matchning av din kompetens mot företag som söker personal
  • Hjälp med att skaffa praktikplats som ger dig yrkeserfarenhet.

För dig som är arbetsgivare

När du behöver tillfällig hjälp eller funderar på att rekrytera, kan våra coacher välja ut lämpliga personer som kan praktisera hos dig. Efter en intervju kommer ni överens om villkoren för praktiken. Du behöver bara investera din tid och ditt engagemang. Ersättning till praktikanten hanterar vi. Kontakta oss för mera information eller om du vill anmäla ledig praktikplats.

Kommunalt aktivitetsansvar för unga

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16 och 20 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  Det betyder att kommunen har ansvar för att ha kontakt med dig och du har möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet. Du är förstås även alltid välkommen att kontakta oss, det gäller även dig som är äldre än 20 år. Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

Insatser genom KAA

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens vägledningsenhet, arbetsmarknadsenhet och fältverksamhet. Vi kan erbjuda dig information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser som studie- och yrkesvägledning och praktik.

Porten

Porten är till för dig som är ung och behöver råd eller stöd för att komma ut i arbete. Kanske behöver du hitta en utbildning, bli bättre på att söka jobb eller komma ut i praktik för att öka dina chanser till jobb. Vi tror att du sitter på den bästa lösningen, men behöver redskap för att komma vidare. Vårt team består av studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och jobbcoacher. Vi har alla en sak gemensamt och det är ett stort engagemang för din framtid. Du når Porten genom kundcenter: 031–792 10 00

AME:s verksamheter

Hantverksgruppen

Hantverskgruppen består av en arbetsledare som har möjlighet att ta emot upp till åtta deltagare. Arbetsuppgifterna består av byggjobb och renoveringar. Främsta uppdragsgivare är Partillebo AB. Under de senaste åren har deltagare ur hantverksgruppen tillsammans med arbetsledare bland annat renoverat en kulturminnesmärkt gård i Lexby.

Jobbsökaraktivitet (JSA)

Verksamheten vänder sig till personer som är arbetssökande och inskrivna på arbetsförmedlingen. I kursen ingår att skriva en arbetsansökan med meritförteckning och CV. Man tränar inför kommande anställningsintervjuer och förbereder sig för samtal med arbetsgivare. Föreläsare bjuds in som informerar om exempelvis vuxenstudier och fackföreningars verksamheter.

Trädgårdsgruppen

Verksamheten är en arbetslivsinriktad rehabilitering med gröna inslag. Vid Jonsereds Trädgårdar pågår återskapandet och skötseln av en trädgård i 1800-talsstil. I samarbete med trädgårdsmästare och arbetsledare får deltagarna vara med i det dagliga trädgårdsarbetet utifrån förmåga. Här finns plats för 15 deltagare. Exempel på aktiviteter som erbjuds är trädgårdsarbete, stöd- och coachningssamtal och mindfulnessövningar.