Politikerna gjorde 2017 en särskild satsning på social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun. Resultatet blev sju nya medarbetare, ökad kvalitet för kunderna, inga köpta vårdplatser och en bättre arbetsmiljö på förvaltningen.

Målet med satsningen var att de som nyttjar socialtjänsten ska få vad de behöver snabbare och att medarbetarnas arbetsmiljö skulle bli bättre. Med ett stöd på 7 miljoner kronor skulle kostnaderna för köpt vård minska i och med att förvaltningen kunde förstärka med nya medarbetare och samtidigt samordna insatserna på ett bättre sätt. Pengarna skulle inom några år vara intjänade med en bättre kvalitet för kunderna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna som följd. I bokslutet för 2018 ser vi att satsningen lyckades. Förvaltningen går plus och personalomsättningen är i stort sett obefintlig samtidigt som kund- och brukarundersökningar visar på bra betyg på socialtjänsten som helhet.

Hur vi arbetar

I Partille arbetar vi målmedvetet med ett nära och coachande ledarskap för att våra medarbetare ska ges möjlighet att vara delaktiga och få ett så bra stöd och utveckling som möjligt, allt för att skapa framtidens socialtjänst.

Lediga jobb

När vi söker nya medarbetare uppdaterar vi den här sidan. Du kan också hålla koll på vår Facebooksida Jobba i Partille kommun eller vår webbsida med lediga jobb.

Förmåner

Förutom en arbetsplats med korta beslutsvägar och engagerade kollegor får anställda ta del av en rad förmåner och medarbetarmål.

  • Bra lön. Partille kommun ska en lönenivå där vi ska ligga topp 3 inom Göteborgsregionen.
  • Friskvård. Som kommunanställd kan du delta i olika aktiviteter för att främja trivsel och hälsa. Alltifrån gym och innebandy till matlagning och korgflätning. En del är gratis och andra är kraftigt rabatterade. Du får också friskvårdskuponger.
  • Förmånscykel. Du kan mot bruttolöneavdrag varje månad hyra en kvalitetscykel till bra pris. Efter tre år köper du ut den eller lämnar tillbaka den.
  • Längre semester. Du har möjlighet att växla ditt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar för att få mer tid till återhämtning.
  • Mentor. Som ny medarbetare på social- och arbetsförvaltningen får du en introduktion. Du får också en erfaren mentor under ditt första år som anställd.

Bredd av arbetsuppgifter

Social- och arbetsförvaltningen består av sju enheter och arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt beroende på var någonstans du arbetar. Nedan möter du medarbetare som delar med sig av sina arbetsdagar och vad de tycker om att arbeta i Partille kommun.

Medarbetare berättar:

Ungdomsbehandlaren: ”Det handlar om att försöka förstå”

Nyfikenhet och en vilja att förstå är Elin Odsviks ingångar i arbetet som ungdomsbehandlare. Det handlar om att skapa trygga relationer för att ge våra unga en framtid.

 

Elin Odsvik träffar dagligen unga mellan 13 och 21 år som riskerar att hamna snett i livet på grund av psykosociala problem. Arbetet handlar om att samtala och lyssna, vara ett bollplank för ungdomarnas tankar och funderingar. Över tid bygger hon relationer där de kan känna sig trygga tillsammans med en vuxen som inte är en nära släktning. Hon har lång erfarenhet, har jobbat som ungdomshandledare i elva år, varav nio i Partille. Och yrkesvalet var ganska självklart.

 

– Jag har helt enkelt alltid velat jobba med människor som har det svårt och ta del av deras livshistoria. Under studietiden jobbade jag extra som behandlingsassistent på SiS ungdomsboende, där jag sedan blev fast anställd som behandlingssekreterare. Att bo, leva och jobba på en institution är tufft och svårt för alla och jag insåg där och då att jag ville komma in tidigare i en ungdoms liv innan det har gått så långt.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Familjehuset! Jag arbetar på en arbetsplats med fantastiska kollegor med genuint engagemang och stor vilja att stötta och hjälpa våra familjer. De är grymma på sina jobb men också fina arbetskamrater som stöttar och bryr sig om varandra samtidigt som vi har väldigt roligt tillsammans. Med en sådan grund klarar man av när det ibland blir extra tufft och svårt i vårt jobb.

 

Vilka är de viktigaste lärdomarna du tar med dig?

– Att ungdomarna har skäl till att göra som de gör, till exempel att utåtagerande i sig kan var sunt i en destruktiv miljö. Det handlar om att försöka förstå. Att bli medveten om sig själv och varför vi gör som vi gör ger oss större möjligheter att förändras.

 

Hur är Partille som arbetsplats för dig som ungdomsbehandlare?

– Tryggt. Under de nio år som jag arbetat inom öppenvården i Partille har kommunen alltid låtit öppenvården få vara kvar i sin form och vara just den viktiga verksamhet som den är för kommunens invånare. Det är jag stolt över.

Socialsekreterare barn- och ungdom: ”När vi hjälps åt känns det riktigt bra”

Det är när fördomarna rämnar och hon verkligen når fram till människorna hon möter som arbetet är som bäst. Det är då Marie Thurfjell förstår varför hon är socionom.

Marie Thurfjell jobbar som socialsekreterare på barn-och ungdomsenheten. Hon tog socionomexamen så sent som i mars 2016 men jobbade extra redan under studietiden. I arbetet möter hon barn och familjer som av olika anledningar befinner sig i svåra livssituationer.

– Under min uppväxt träffade jag andra barn, vars liv påverkats av svåra händelser eller livsvillkor, och deras föräldrar. Jag valde yrket då det ger möjlighet att bidra till förändring.

Vilka är utmaningarna i vardagen?

– Det kan vara att nå fram till föräldrar, då det många gånger finns en negativ uppfattning om socialtjänsten. När man trotsar familjernas fördomar och kan samarbeta brukar jag tänka att ”Detta är anledningen till att jag gör det jag gör”. Som jag tror de flesta inser kan jobbet som socialsekreterare vara stressande ibland. Min uppfattning är dock att det i Partille finns en gemensam ansvarskänsla där man hjälps åt och stöttar varandra. När vi hjälps åt känns det riktigt bra.

– Mina kollegor är fantastiska människor som lyssnar och tar sig tid. Det förekommer också mycket skratt. Även de som arbetar på andra enheter som jag möter genom jobbet har ett trevligt bemötande.

Nu satsar Partille kommun på socialtjänsten och nyrekryterar?

– Jag ser det som positivt att vi skall bli fler socionomer som kan bidra till den goda stämningen och komma med nya idéer och tankar. Det är även positivt att vi blir fler som kan genomföra vårt arbete.

Mottagningsgruppen barn och unga: "Vi jobbar nära"

Heléne Gustafsson arbetar på mottagningsgruppen för barn och unga inom socialtjänsten i Partille kommun. Tillsammans med sina kollegor utröner hon vilken hjälp socialtjänsten kan bistå med när till exempel de får en orosanmälan om att ett barn far illa.

– Vi jobbar med barn och ungdomar och deras vårdnadshavare. Vi tar emot anmälningar, ansökningar och har också en rådgivande funktion när till exempel personer inom skolan konsulterar oss. Vi jobbar nära varandra i mottagningsgruppen och vårt uppdrag är att göra en förhandsbedömning om det ska inledas en utredning eller inte. Vi kollar på vilka möjligheter socialtjänsten har att stötta och vad som är lämpligast åtgärder från fall till fall, säger Heléne Gustafsson.

 

Vad är roligast med ditt yrke?

– Under bedömningen så möter vi barn, ungdomar och föräldrar. Det är mötena som är roligast och att man gör detta tillsammans med kollegor där vi visar vad socialtjänsten kan erbjuda. Socialsekreterare som funktion är viktig eftersom vi ser till utsatta barn och deras familjers bästa och försöker stötta i deras situation.

 

Vad är utmaningarna?

– Vi gör bedömningar i varje situation; stora som små, på kort sikt som lång sikt. Ibland är det fler parter inblandade än vi och då kanske det kan kännas som att man inte räcker till riktigt. Samtidigt är det i bedömningarna man har de mest givande mötena och kan tala om vad socialtjänsten kan erbjuda.

 

Hur är det att vara socialsekreterare i Partille?

– Det är en liten organisation och det finns många fördelar i det. Vi jobbar nära varandra och saker är greppbara på ett helt annat sätt än i en större organisation. Här vet man namnet på alla skolor och vem som är skolkurator mm. Alla medarbetare här är engagerade och visar omsorg för varandra så det är en fin gemenskap på arbetsplatsen. Det märks inte minst när nya personer börjar och andra slutar – det är fortfarande en stark gemenskap som man snabbt kommer in i. Vi hjälps åt att trivas.