Verksamhetsförlagd utbildning – VFU innebär att studenter genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. Partille kommun erbjuder individanpassad VFU utifrån dina erfarenheter och behov.

I Partille kommun går det att söka VFU-praktik inom flera yrkeskategorier. En praktikplats hos oss ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper, få ett utökat kontaktnät och att skaffa arbetslivserfarenhet inom en stor organisation med ett stort och varierat utbud. En praktikplats kan vara det första mötet med arbetslivet eller en möjlighet att använda och fördjupa befintlig yrkeskompetens.

Behöriga till VFU

Du som är högskolestudent är välkommen att ansöka om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Partille kommun. Vi erbjuder VFU inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och inom den pedagogiska verksamheten. Hos oss får du en strukturerad praktik som också kan bli en väg in på arbetsmarknaden.

Praktik inom socialtjänsten

Social- och arbetsförvaltningen består av åtta enheter och arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt beroende på var någonstans du arbetar.

Du kan söka praktikplats inom både barn-, ungdoms- och vuxenområdet i roller som bland annat fältsekreterare, barnsekreterare, familjebehandlare och socionomer med särskilt fokus på ensamkommande barn. Vi erbjuder en strukturerad praktik med goda chanser till framtida jobb. Vid praktik på någon av våra enheter har du som student möjligheter att kombinera teori med praktisk verksamhet.

Praktik inom hälso- och sjukvård

Du som studerar till sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan få verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Partille kommun. Hos oss får du en strukturerad praktik som också kan bli en väg in på arbetsmarknaden. För att du ska få en god inblick i kommunal hälso- och sjukvård finns en huvudhandledare och flera bashandledare. Deras uppgift är att vägleda och hjälpa dig att uppnå målen för din praktik.

Partille kommun kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning inom hemsjukvården, kommunal rehabilitering och daglig verksamhet. Här kan du läsa mer om vår verksamhet och hur du gör för att ansöka om VFU inom hälso- och sjukvård i Partille kommun.

Praktik inom pedagogisk verksamhet

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår som en viktig del i samtliga lärarutbildningar. I den verksamhetsförlagda utbildningen får lärarstudenten följa den pedagogiska verksamheten ute på enheterna. Partille kommun tar emot lärarstudenter från lärarprogram med inriktning mot förskola, fritidshem, förskoleklass-årskurs 3, årskurs 4-6 eller ämneslärare, huvudsakligen från Göteborgs universitet och högskolan i Borås.

Den högskoleförlagda utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen ska komplettera varandra och bilda en innehållsmässigt integrerad helhet. Verksamma pedagoger ute på enheterna fungerar som lokala lärarutbildare, så kallade LLU/ VFU-handledare.

Placering av studenter för VFU sker enligt avtal

Universitet och högskola utplacerar studenter i Partille kommun enligt avtal. I Partille kommun placeras praktikanterna i våra olika verksamheter av kommunens VFU-koordinatorer, utifrån studenternas inriktning på utbildning.

Övningsförskolor

Partille kommun är en del av försöksverksamhet med övningsförskolor vid Göteborgs universitet. Projektet inleddes i och med höstterminens start 2014 och kommer att pågå under fem år. Det innebär att vi i kommunen har ett 20-tal lokala lärarutbildare i förskolan som alla är högskoleutbildade handledare. Studenten har så långt det är möjligt samma LLU under alla sina fyra VFU-perioder.

Praktik som kan leda till jobb

Efter praktik i Partille kommun finns det många jobb att söka, såväl fasta tjänster som tillfälliga anställningar, timanställningar och vikariat. Som före detta praktikant har du ett bra försprång genom att du redan har kommit i kontakt med både medarbetare och chefer.

Se alla våra lediga jobb här.

Övrig praktik

Partille kommun tar inte emot låg-, mellan- och högstadiepraktikanter. Om du är undom (16-26 år) och arbetslös så hänvisar vi till Kommunalt aktivitetsansvar – KAA eller till kommunens arbetsmarknadsenhet – AME.