Partille ska fortsätta att ha ett företagsklimat i toppklass. Därför inför vi #topp10till2020 – ett näringslivsprogram för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen.

Flera av framtidens tillväxtutmaningar är gemensamma för Göteborgsregionen och kräver samarbete över kommungränserna. Därför utgår Partille kommuns näringslivsprogram från fem av de strategiska områden för att stärka näringslivets förutsättningar som identifieras i Göteborgs stads näringslivsstrategiska program.

Strategiska områden

Näringslivsprogrammet #topp10till2020 innehåller konkreta aktiviteter kopplade till de strategiska områdena för Partille så som de beskrivs i kommunens näringslivsstrategi 2035 – för ett ännu starkare företagsklimat och därmed även en ännu starkare kommun.

foretagsklimat_mini.png

Företagsklimat

attraktionskraft_mini.png

Attraktionskraft

kompetensforsorjning_mini.png

Kompetensförsörjning

markb_fysiskplanering_mini_nya.png

Markberedskap & fysisk planering

infra_tillganglighet_mini.png

Infrastruktur & tillgänglighet