Partille har god tillgänglighet och effektiv infrastruktur. Med det geografiska läget nära Göteborgs centrum och närheten till både flygplats och hamn har Partille en stark position och ett mycket bra utgångsläge. För att stärka positionen ytterligare, ska kommunen fortsätta att utveckla en fungerande infrastruktur med god tillgänglighet både för människor och gods.

Aktiviteter som planeras

Framtagning av skyltprogram 2019

Syfte

Skapa tydlighet och enhetlighet i hur vi skyltar till handelsområden, industriområden, turism- och kulturmål i Partille.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadskontoret

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen.

Kontaktperson

Per Sahlin, biträdande teknisk chef.

Kontakta honom med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Bättre skyltning i Jonsereds bruks- och herrgårdsområde 2019

Syfte

Det ska vara lätt för besökare att hitta till verksamheterna i området.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadskontoret

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningens kommunikationsenhet, fastighetsägare, lokalt näringsliv och besöksnäringsföretag.

Kontaktperson

Per Sahlin, biträdande teknisk chef.

Kontakta honom med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Framtagande av laddinfrastrukturstrategi 2020

Syfte

Framtagande av laddinfrastrukturstrategi för att underlätta omställningen till eldrift i Partille kommun i syfte att uppnå ett fossilfritt Partille till år 2030.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadskontoret

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen

Kontaktperson

Per Sahlin, biträdande teknisk chef.

Kontakta honom med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Genomförda aktiviteter

Samtal med näringslivet om framtidens laddinfrastruktur 2019

Syfte

Samtal med näringslivet om hållbara transporter och om omställningen till eldrivna transporter och den laddinfrastruktur som behövs för att vi ska kunna köra hållbart i framtiden för att skapa samverkansytor i frågan.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadskontoret

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen

Kontaktperson

Per Sahlin, biträdande teknisk chef.

Kontakta honom med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.