I Partille är lätt att hitta och behålla rätt medarbetare. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att näringslivet i Partille ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra morgondagens kompetensförsörjning ska Partille arbeta aktivt med att identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera ny kompetens.

Pågående aktiviteter

Modell för samverkan om arbetsorienterande aktiviteter 2019

Syfte

Tillsammans med näringslivet arbeta fram en modell av hur vi kan arbeta effektivare med praktikanter och lärlingar och samverka kring jobbskuggning, språkträning, studiebesök, föreläsningar med mera.

Ansvarig aktör

Social- och arbetsförvaltningen

Samverkansparter

Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och företagarföreningarna.

Kontaktperson

Eva Ahlstedt på social- och arbetsförvaltningen.

Kontakta Eva Ahlstedt med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Plattform för vuxenutbildningens utbud 2019

Skapa en gemensam plattform för planering av utbildningsutbudet mellan det lokala näringslivet och  vuxenutbildningen i kommunen.

Syfte

Underlätta för företag att hitta medarbetare med rätt kompetens genom att matcha näringslivets behov med vuxenutbildningens utbud.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen, Arbetsförmedlingen, företagarföreningarna, branchorganisationer och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontaktperson

Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen på utbildningsförvaltningen.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Ordna besök på YESBOX för gymnasieelever i åk 2 2019

Syfte

Väcka intresse hos eleverna i åk 2 att driva UF-företag i åk 3.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkanspartner

Kommunstyrelseförvaltningen och Yesbox.

Kontaktperson

Susanne Krook, rektor på Partille gymnasium.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Aktiviteter som planeras

Utbilda gymnasielärare om Ung Företagsamhet (UF) 2019

Syfte

Ökade kunskaper hos pedagogerna ska leda till att fler gymnasieprogram erbjuder eleverna att driva UF-företag som en del av studierna.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Kontaktperson

Susanne Krook, rektor på Partille gymnasium.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Marknadsföra kommunens vuxenutbildningar 2019

Syfte

Underlätta för företag att hitta medarbetare med rätt kompetens genom att locka fler sökande till utbildningarna.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen

Kontaktperson

Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen på utbildningsförvaltningen.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Införa praktikmanual för företagare 2019

Syfte

Skapa en manual som hjälper företagen att veta vad som gäller när man tar emot praktikanter eller lärlingar.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkansparter

Företagarföreningarna i Partille.

Kontaktperson

Maral Mousapour Nikcheh, på utbildningsförvaltningen.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Unga sommarföretagare 2.0 2020

Syfte

Stimulera och utbilda ungdomar i entreprenörskap.

Ansvarig aktör

Social- och arbetsförvaltningen

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen, Företagarna Partille och SEB.

Kontaktperson

Eva Ahlstedt, chef för arbetsmarknadsenheten i kommunen.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Möjliggöra UF-företagande på gymnasiet 2020

Syfte

Möjliggöra UF-företagande i årskurs 3 på gymnasiet.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Kontaktperson

Charlotte Johansson, tillförordnad förvaltningschef.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Fadderverksamhet inom gymnasieskolan 2020

Syfte

Tillsammans med näringslivet utveckla fadderverksamhet inom gymnaiseskolans teoretiska program årskurs 1 för att öka elevernas branschkännedon och motivation samt att förbereda eleverna för livet efter studierna.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkansparter

Det lokala näringslivet och Partille kommun

Kontaktperson

Christina Petersson, studie- och yrkesvägledare.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Utse Årets fadder 2021

Syfte

Att lyfta fram förebilder inom näringslivet och andra verksamheter som investerat tid fadderprogrammet på Partille gymnasium som planeras att införas 2020. Utmärkelsen syftar även till att locka fler företagare och verksamhetsutövare upptäcka fadderprogrammet och att vilja delta.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkansparter

Det lokala näringslivet och Partille kommun

Kontaktperson

Christina Petersson, studie- och yrkesvägledare.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Genomförda aktiviteter

2019

Pilotprojekt: Utvecklad studie- och yrkesvägledning 2019

Syfte

Studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. Partille är en av tre pilotkommuner som deltar i projektet GR SAMSYV 2017 till 2019. Avsikten är att tydliggöra hur kommun och arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Ansvarig aktör

Utbildningsförvaltningen

Samverkanspartner

Kommunstyrelseförvaltningen i Partille, Stenungsunds kommun och Härryda kommun.

Kontaktperson

Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Unga Sommarföretagare 2.0 2019

Syfte

Stimulera och utbilda ungdomar i entreprenörskap.

Ansvarig aktör

Social- och arbetsförvaltningen

Samverkansparter

Kommunstyrelseförvaltningen, Företagarna Partille och SEB.

Kontaktperson

Eva Ahlstedt, chef för arbetsmarknadsenheten i kommunen.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Jobbmässa 2019

Syfte

Ge möjlighet för företag att hitta medarbetare med rätt kompetens. 

Ansvarig aktör

Arbetsförmedlingen i Partille

Samverkansparter

Partille kommun och det lokala och regionala näringslivet.

Kontaktperson

Joakim Karlsson, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Partille.

Kontakta honom med dina tankar och idéer joakim.karlsson@partille.se.

2018

Ung sommarföretagare 2.0 2018

Syfte

Väcka intresse ungdomar att driva UF-företag. Inom 2.0 började vi att arbeta tillsammans med banker och lokalt näringsliv för att skapa mervärde för de deltagande ungdomarna.

Ansvarig aktör

Social- och arbetsförvaltningen

Samverkanspartner

Kommunstyrelseförvaltningen och Företagarna Partille, SEB Partille, Swedbank Partille.

Kontaktperson

Eva Ahlstedt, enhetschef arbetsmarknadsenheten AME i Partille kommun.

Kontakta henne med dina tankar och idéer via Partille kundcenter.

Jobbmässa 2018

Syfte

Ge möjlighet för företag att hitta medarbetare med rätt kompetens. 

Ansvarig aktör

Arbetsförmedlingen i Partille

Samverkansparter

Partille kommun och det lokala och regionala näringslivet.

Kontaktperson

Joakim Karlsson, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Partille.

Kontakta honom med dina tankar och idéer joakim.karlsson@partille.se.