Har ditt företag levererat varor eller tjänster till Partille kommun? Då vill vi att ni fakturerar oss elektroniskt. Det är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ och det finns flera sätt att skicka e-faktura på.

Partille kommun använder sig av Swedbanks fakturaväxel. Använder ditt företag en av nedanstående fakturaväxlar eller VAN-tjänst kan du direkt börja skicka e-faktura. Finns inte din fakturaväxel med i nedanstående lista? Använd kommunens gratis e-fakturaportal.

 • BGC (Swedbank AB, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank)
 • Crediflow
 • Tieto Sweden
 • CGI (fd Logica)
 • Strålfors
 • OpusCapita (före detta Itella)
 • lnExchange  (även leverantörer som anger "Visma")
 • Pagero
 • BasWare 
 • EVRY (före detta EDB)
 • Kofax (fd Lexmark, fd ReadSoft, fd Expertsystem)
 • Scancloud (före detta Addett)
 • lntrum Justitia 

Använd kommunens gratis e-fakturaportal

Om du inte har någon av ovanstående systemlösningar erbjuder vi en kostnadsfri e-fakturaportal där du enkelt kan skapa din faktura.

Vill du inte använda e-fakturaportalen eller om ditt företag inte är anslutet till något system för e-fakturering, kontakta din bank eller en annan operatör som kan tillhandahålla tjänsten. 

Det här behöver en faktura innehålla

Oavsett om ditt företag skickar e-faktura eller pappersfaktura är det vissa uppgifter som behöver finnas när ni fakturerar Partille kommun. För att vi ska kunna betala en faktura är det viktigt att det tydligt framgår att det är Partille kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

Bra om du har bankgiro

Partille kommun betalar sina fakturor via bankgiro och vi ser därför helst att det finns bankgironummer hos dig som leverantör.

Vid order via vårt e-handelssystem Proceedo

Finns det alltid ett PK-nummer som ska finnas på fakturan för ordermatch i vårt fakturahanteringsystem. Det effektivaste sättet att få fakturan betald i tid och minskad administration.

Vid order på annat sätt

Kommer fakturan styras till rätt mottagare i kommunen via en fakturareferens som består av bokstäverna ZP och 2-9 siffor (till exempel ZP12345). Det är viktigt att ZP står med versaler och inget mellanrum mellan ZP och siffrorna.

Referensen ska uppges av den person i kommunen som beställer en vara eller en tjänst av ditt företag. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig att fråga efter en sådan.

Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Partille kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

Partilles fakturor

 • Organisationsnummer: 2120001272
 • Routing GLN nummer: 7340061501232
 • GLN nummer: 7340061500006
 • Peppol ID: 0007:2120001272

Fakturor kan även laddas upp via Peppol genom ett öppet nätverk.

Länk

Information på STFI:s webbsida om Peppol.

Informationsfilm från DIGG

Från och med 1 april 2019 införs ett lagkrav som innebär att man inte längre får skicka pappersfakturor till offentliga verksamheter. Här kan du även se en informationsfilm från DIGG - Myndigheten för digital förvaltning om e-faktura till offentlig sektor.

Har du frågor kring e-fakturering är du välkommen att kontakta e-handel@partille.se.