Partille kommun har kundval inom hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Här hittar du som vill bli utförare information om ansökan och vilka krav som kommunen ställer för godkännande. För dig som redan är godkänd utförare finns information om kommunens riktlinjer, blanketter och annat som du behöver känna till.

Du som vill bli utförare

För att bli godkänd som utförare ska du uppfylla alla de krav och villkor som kommunen ställer. Vi ställer bland annat krav inom områdena kompetens, kvalitet, dokumentation, arbetsrätt, ekonomisk stabilitet och samverkan. Du hittar Partille kommuns uppdragsbeskrivning och krav för utförare av hemtjänst under rubriken dokument på den här sidan.

Tillståndsplikt

Från och med 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att kunna ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Partille kommun krävs giltigt tillstånd av IVO att utöva hemtjänstinsatser. Mer information om tillståndsplikt finner du på IVO:s webbplats.

Så ansöker du att bli utförare

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in det tillsammans med de bilagor som efterfrågas. Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande. Om du har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta kommunens kundvalssamordnare via kundcenter, se knapp högst upp på sidan.

Du kan avgränsa din ansökan

Du kan ange ett kapacitetstak, alltså en övre gräns för hur många timmar hemtjänst ditt företag kan utföra per månad. Godkänd utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare.

Så hanteras din ansökan

Efter att din ansökan har handlagts kommer du att få besked om kommunens beslut inom en månad. Under semestertiden juni - augusti är handläggningstiden två månader. När ditt företag har blivit godkänt ska avtal tecknas så fort som möjligt. Godkännandet upphör att gälla om inte avtal tecknats inom en månad om dröjsmålet beror på dig. Kommunen tecknar avtal med samtliga utförare som uppfyller ställda krav och villkor men garanterar inga volymer.

Du som är godkänd utförare

Du som har blivit godkänd som utförare ska löpande ta del av den information som behövs för att fullfölja uppdraget. 

Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas

Som utförare ska du följa kommunens riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg som du hittar här. Övriga aktuella riktlinjer för utförare hittar du i under rubriken "dokument för utförare" på den här sidan. Samma krav som gäller för externa utförare gäller för den kommunala hemtjänsten.

Underlag

Du som blivit godkänd som utförare ska varje månad redovisa till kommunen antal minustid och extratid utifrån beställd tid samt en sammanställning på fakturerad tid för månaden i avsedda blanketter i ert samarbetsrum på Partille dokument.

Blanketter

Ärendeförfrågan till PartilleRehab

Dokumentationsombud för externa utförare

Utbildning inom vård- och omsorg

Som godkänd utförare av hemtjänst i Partille har du och dina anställda möjlighet att delta i kommunens interna utbildningar inom vård- och omsorg. Ditt företag betalar samma avgift för utbildningen som de kommunala enheterna gör. De flesta internutbildningarna är kostnadsfria. Aktuella internutbildningar som är öppna för externa utförare hittar du längre ner på sidan.

Internutbildning

Delegeringsutbildning

Omsorgspersonal i Partille kommun får från och med februari 2018 delegering för läkemedelsöverlämnande och insulin genom att genomföra webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel" som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Det gäller även för omsorgspersonal anställd hos externa utförare av hemtjänst inom kundvalet. Länk till webbutbildningen finns på sidan Delegering på partille.se

Läs rutinen först

Läs igenom rutinerna för delegering under rubriken Rutiner och webbutbildning på sidan. Länk till webbutbildningen finns i rutindokumentet.
När personalen har gjort utbildningen på webben och visat upp godkänt diplom ska sjuksköterskan kontaktas för teoretisk och/eller praktisk utbildning som tidigare. För frågor kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska ulla.wessman@partille.se