Om du har en svår sjukdom och befinner dig i livets slutskede har du särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Målet med den palliativa vården är att se till att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt.

Följer nationella program och riktlinjer

Vi vet att den sista tiden i livet, trots många svårigheter, kan bli en mycket värdefull tid för både dig som är sjuk och dina närstående. I Partille kommun arbetar vi efter det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt Socialstyrelsens riktlinjer. Du hittar dessa under rubriken Dokument på den här sidan. Palliativ vård omfattar alla åldersgrupper och diagnoser.

Samarbetar för att möta unika behov

Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska samarbetar med omsorgspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och andra vårdgivare för att möta dina unika behov och kunna ge en god palliativ vård. Inom kommunens palliativa vård har vi även tillgång till en palliativ resursläkare, diakon, anhörigstöd och flera andra kontakter inom Västra Götalandsregionen som kan bidra med stöd och kunskap i svåra situationer som kan uppstå.

Utbildning och utveckling

En grupp bestående av sjuksköterskor från hemsjukvården utgör en resurs för stöd och utbildning till medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Gruppen arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och utveckling av den palliativa vården i kommunen.

Definition av palliativ vård

Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade år 2002 en definition av palliativ vård som Socialstyrelsen följer och som alltid eftersträvas i vårt arbete: ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lindande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem”.

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: 

  • symtomlindring
  • multiprofessionellt samarbete
  • kommunikation
  • stöd till närstående

Har du frågor?

För mer information om palliativ vård i Partille kommun kontakta gärna enhetschef för hemsjukvården eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som du når vi kundcenter eller internkatalogen.