Partille kommuns upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras kommande år. Planen uppdateras årligen.

Upphandlingarna kategoriseras nedan efter typ av upphandling.

Var beredd på att en upphandling kan starta upp till sex månader innan ett avtal löper ut eller innan önskad avtalsstart.

Partille kommuns upphandlingar annonseras ut på opic.com och upphandlingar.nu. Där kan du hämta kommunens förfrågningsunderlag för att kunna lägga anbud i någon av våra upphandlingar.

Upphandlingsplanen ska läsas upplysningsvis. Kommunen förbinder sig inte att genomföra dessa upphandlingar.

2019

Entreprenad

Entreprenad Gökegård, torg, gator och ledningar

Önskad avtalsstart

2020-02-01

Typ av upphandling

Entreprenad

Typ av avtal

Objekt

Tjänst

Lastbilstransporter

Önskad avtalsstart

2020-04-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Exploateringsingenjör

Önskad avtalsstart

2020-02-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Fönsterputs

Avtalet löper ut

2019-06-30

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Företagshälsovård

Önskad avtalsstart

2020-04-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

2020

Entreprenad

Mindre beläggningsarbeten och markentreprenader

Avtalet löper ut

2020-01-31

Typ av upphandling

Entreprenad

Typ av avtal

Ramavtal

Städning och mindre anläggningsarbete ute

Avtalet löper ut

2020-07-31

Typ av upphandling

Entreprenad

Typ av avtal

Ramavtal

Schaktfri ledningsrenovering

Avtalet löper ut

2020-09-30

Typ av upphandling

Entreprenad

Typ av avtal

Ramavtal

System

Elevregistrering

Avtalet löper ut

2020-12-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Tjänst

Försäkringsmäklare

Önskad avtalsstart

2020-06-02

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Maskinsopning

Avtalet löper ut

2020-02-24

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Linjemålning/Linjemarkering

Avtalet löper ut

2020-02-28

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Tolkförmedlingstjänster

Avtalet löper ut

2020-03-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Parkeringsövervakning & fordonsflytt på allmän plats

Avtalet löper ut

2020-04-30

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Drift av återvinningscentral

Avtalet löper ut

2020-08-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Objekt

Geotekniska utredningar

Avtal löper ut

2020-04-30

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Referenslägenheter med tillsyn

Avtal löper ut

2020-07-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Naturvårdsinventeringar

Önskad avtalsstart

2020-08-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

IT-drift

Avtalet löper ut

2020-12-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Personalstödsprogram

Avtalet löper ut

2020-12-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Revisionstjänster

Avtalet löper ut

2020-12-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

LSS-boende

Önskad avtalsstart

2020-04-01

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Rättsdatabas

Avtalet löper ut

2020-12-31

Typ av upphandling

Tjänst

Typ av avtal

Ramavtal

Vara

Kemikalier

Avtalet löper ut

2020-05-31

Typ av upphandling

Vara

Typ av avtal

Ramavtal