Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt, det tränar barnets immunförsvar. Men, barn som vistas i förskola är oftare sjuka än barn som vistas hemma.

Man räknar med att förskolebarn är cirka 20 –30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika, men genom kunskap om smittvägar kan man minska onödig smittspridning. Det finns forskning som visar att skärpt hygien kan minska sjukfrånvaron i förskolan. HYFS startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland.

HYFS information kring sjukdomar grundar sig i boken Smitta i förskolan som är framtagen av Socialstyrelsen. Är du osäker på hur vi på förskolan tänker om sjukdomar så ta dig gärna en titt i den. För att läsa mer, besök Hygiensjuksköterska i förskolan.

Kommunens förskolor följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hygien och vid barns sjukdom. Via denna länk kan du som vårdnadshavare ta del av de råd vi följer samt annan information om smittsamma sjukdomar.

Råd vid barns sjukdom

Vi kontaktar omgående någon av vårdnadshavarna om ditt barn insjuknar eller inte orkar delta i verksamheten. Vi utgår från barnets allmäntillstånd och att barnet ska orka delta i alla aktiviteter som förekommer i förskolan både ute och inne. Vid feber bör barnet ha minst ett feberfritt dygn hemma. Vid smittsamma sjukdomar bör barnet vara hemma med omtanke om övriga i förskolan. Förutom de vanliga barnsjukdomarna räknas även magsjuka och ögoninfektion till gruppen smittsamma sjukdomar. Vid magsjuka bör barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkning eller diarré. Magsjuka inom familjen betraktas som en stor smittorisk, det är därför viktigt att barnet kommer tillbaka till förskolan smittfri. Även vid ögoninfektion bör barnet vara hemma tills smittan försvunnit.