Pedagogisk omsorg, även kallat familjedaghem, är en verksamhet där en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk omsorg i sitt hem i nära samarbete med andra dagbarnvårdare. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal regi eller som fristående verksamhet och finns i nästan alla delar av kommunen.

Pedagogisk omsorg i kommunal regi

Ansökan till kommunal pedagogisk omsorg

Ansökan görs digitalt via e-tjänst.

Gemensamma aktiviteter

Varje dagbarnvårdargrupp disponerar en grupplokal vissa tider varje vecka där de har gemensamma aktiviteter. Genom att de ofta träffas i sina grupplokaler lär barnen känna de andra dagbarnvårdarna i gruppen. Detta ger en trygghet när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk eller ledig.

Pedagogisk omsorg i fristående verksamhet

Ansök om pedagogisk omsorg i fristående verksamhet

För att ansöka om plats på någon av familjedaghemmen i fristående verksamhet kontaktar man direkt respektive familjedaghem eller förskola.

Finansiering

Dagbarnvårdare som arbetar i fristående verksamhet får ekonomiskt
bidrag från kommunen, så kallad barnpeng, på samma sätt som de kommunalt drivna familjedaghemmen. De arbetar vi efter läroplanen för förskolan, Lpfö -18, men sköter sin egen ekonomi, tar in föräldraavgifter och hanterar sin egen kö.

Pedagogisk omsorg i fristående verksamhet

Kommunens familjedaghem i fristående verksamhet

Dagbarnvårdarna i Sävedalen presenterar sig

Vi ger barnen tid för den viktiga leken, där de får utveckla sin sociala kompetens och anordnar ofta gemensamma aktiviteter där barnen i umgås i en större grupp. Det kan till exempel vara utelekar, promenader i skogen, sångstunder och gympa. Utevistelser prioriteras oavsett väder. En gång i veckan går vi till ”Kyrkis”, Kyrkans barntimmar, i Sävedalens församlingshem där vi har samling, sjunger, leker och fikar. Där får de större barnen extra stimulans i den så kallade Storgruppen. 

För kontaktinformation, se Sävedalsgruppens webbplats: www.familjedaghemisavedalen.se 

Dagbarnvårdaren i Kåhög presenterar sig

På Familjedaghemmet Lillstrumpan är barngruppen utomhus varje dag, leker i trädgården, har upptäckarpromenader och gör mindre utflykter i närområdet. Varje vecka har ett tema som följs som en röd tråd hela terminen. Vardagspedagogiken sker i en familjär hemmamiljö där man bland annat äter, sover och leker - har rytmik, bildverkstad och samling med sång och sagoläsning. All mat lagas från grunden med ekologiska råvaror. 

För mer information se Familjedaghemmet Lillstrumpans Facebooksida.