I Partille kan du välja mellan kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Hitta information om förskolorna och familjedaghemmen via listan nedan.

Björndammen

Björndammens, Ensittarevägens och Stora terrassens förskola är tre kommunala förskolor.

Furulund 

Fridåsen, Hyggesvägens, Nävervägens och Timmerslätts förskola är fyra kommunala förskolor.

Sandfallet är en fristående förskola samt föräldrakooperativ.

Pedagogisk omsorg

Jonsered och Kåhög

Jonsereds förskola är en kommunal förskola.

Solstrålen är en fristående Montessori förskola som drivs av Medborgarskolan.

Fristående pedagogisk omsorg

Lexby, Lillegård och Mellby

Besebäckens, Lexbys, Lillegårds och Mellbys förskola är fyra kommunala förskolor.

Casa Montessori är en fristående förskola med barn i åldrarna 3-5 år.

Centrum och Skulltorp 

Kronvägens, Annebergs, Norrgårdens och Oluff Nilssons vägs förskola  är fyra kommunala förskolor.

Södra Sävedalen 

Kullegårdens, Kvarnängens, Soldatängens, Ugglumsledens och Vallhamras förskolor är fem kommunala förskolor.

Prästkragens förskola  är en fristående förskola som drivs av Partille Pingstförsamling.

Fristående pedagogisk omsorg

Ugglum 

Finngösas, Källvägens, Sotenäs och Ugglums förskolor  är fyra kommunala förskolor.

Lillstugan är en fristående förskola samt föräldrakooperativ.

Öjersjö 

Norra Hultets, Hallens, Gökegårds och Tallmossens förskolor är fyra kommunal förskolor.

Mammut Montessoriförskola  är en fristående förskola samt föräldrakooperativ.

Trollskogens förskola är en fristående förskola samt ett Reggio Emilia-inspirerat föräldrakooperativ.

Viljansviks förskola är en fristående förskola samt personalkooperativ.

 

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.

Frågor och svar

Hur fungerar köreglerna?

Du kan ansöka om en förskoleplacering tidigast sex månader innan önskat startdatum. Barnet kan tidigast börja sin placering när det fyllt ett år. Barn turordnas vid fördelning av plats efter ködatum. Syskon beaktas i möjligaste mån till samma förskola. Vid samma ködatum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre.

Får vi besöka förskolorna så vi vet vilken vi ska välja?

För besök på förskolan, kontakta rektor på respektive förskola eller pedagogisk omsorg för att boka ett besök eller få mer information. Ta kontakt med Kundcenter 031-792 10 00 för kontaktuppgifter.