Öppna förskolan Flätan är en mötesplats för familjer med barn i åldrarna 0 till 6 år. Här kan barnen träffa och leka med andra barn, samtidigt som föräldrarna träffar andra vuxna.

Viktig information

Våren 2018 drabbades Vallhamraskolans E-hus av en översvämning vilket innebar att öppna förskolan Flätan fick stängas.

Lokalerna är nu återställda men eftersom öppna förskolan Flätan har varit vilande sedan i maj 2018 har förutsättningarna att bedriva verksamheten förändrats. Vi återkommer när vi har mer information.

Barn och vårdnadshavare är välkomna till kommunens andra öppna förskolor, Språnget och Centrum