Partille kommun erbjuder olika typer av fritidsverksamheter ­beroende på elevens ålder. På denna sida får du reda på vilka dessa är.

Fritidshem och fritidsklubb

Partille kommuns fritidshem och fritidsklubbar är en del av skolans verksamhet och ligger därför under utbildningsförvaltningens ansvar. Denna verksamhet är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn till vårdnadshavare som är ­föräldralediga omfattas inte av fritidshem eller -klubb.

På denna sida finns användbara länkar och mer information om fritidshem och -klubbar i Partille kommun.

Fritidsgård och kulturskola

Kommunens fritidsgårdar och kulturskola är en del av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet och är oftast förlagd på eftermiddagar, kvällar och helger. 

För mer information gå in på sidan för fritidsgårdar och eller kulturskolan.

Frågor och svar

Hur lägger jag in ett schema för mitt barn som går på fritids?

Du ändrar lättast schema för förskola, fritidshem eller fritidsklubb genom att logga in med BankID på Skola24. Saknar du BankID finns det möjlighet att ladda ner och fylla i en blankett för detta

Hur ändrar man sin inkomstuppgift?

Du ändrar dina inkomstuppgifter genom att logga in på Förskola & fritidshem på webben. Du behöver identifiera dig med e-legitmation. Saknar du e-legitimation finns det möjlighet att ladda ner en blankett via länken ovan.

Vill du ändra kontaktuppgifter?

Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden.