Partille kommuns fritidshem och fritidsklubbar är en del av skolans verksamhet och är till för barn vars föräldrar ­arbetar eller studerar. På denna sida får du reda på mer om dessa verksamheter.

Fritidshem

Fritidshemmen är en integrerad del av skolans verksamhet. Här tas skolbarn emot från början av augusti det år de börjar i förskoleklass till vårterminens slut då de ­fyller 13 år. Verksamheten är öppen vardagar då barnen inte vistas i förskoleklass eller i skolan samt under loven.

Fritidsklubb

Fritidsklubbarna öppnar vid skoldagens slut och tar emot skolbarn från och med ­årskurs fyra till vårterminens slut då de fyller 13 år. Fritidsklubbens verksamhet har en friare form där barnen ges mer ansvar. 

E-tjänster för fritidshem och fritidsklubb

Här hittar du samtliga e-tjänster för fritidshem och fritidsklubb. Via e-tjänsterna kan du bland annat ansöka om och säga upp plats, ändra ditt barns schema samt ändra dina inkomst- och kontaktuppgifter. Du loggar in på e-tjänsterna via BankID. Har du inget BankID? I länken ovan finns även blanketter att fylla i.

Frågor och svar

Hur lägger jag in ett schema för mitt barn som går på fritids?

Du ändrar lättast schema för förskola, fritidshem eller fritidsklubb genom att logga in med BankID på Skola24. Saknar du BankID finns det möjlighet att ladda ner och fylla i en blankett för detta

Hur ändrar man sin inkomstuppgift?

Du ändrar dina inkomstuppgifter genom att logga in på Förskola & fritidshem på webben. Du behöver identifiera dig med e-legitmation. Saknar du e-legitimation finns det möjlighet att ladda ner en blankett via länken ovan.

Vill du ändra kontaktuppgifter?

Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Regler

Är du arbetslös?

Barn i skolomsorg vars vårdnadshavare är arbetslös, har rätt att ha kvar sin plats upp till tio timmar i veckan. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter det att vårdnadshavaren blivit arbetslös. Avgift tas ut enligt  taxa. 

Är du föräldraledig?

Barn i skolomsorg vars vårdnadshavare är föräldraledig, får behålla sin plats en månad efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen, om inte annat beslut fattas