Björndammens skola är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas centrala Partille. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs sex.

Verksamheten på skolan

På Björndammens skola har man strukturer som stödjer lärande och utveckling samt strävar efter att ha en röd tråd i undervisningen från förskoleklass till och med årskurs sex. På skolan är det en välkomnande atmosfär där miljön genomsyras av tolerans och öppenhet. Det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare känner sig trygga i skolans verksamhet.

Skolans vision

”Som elev på Björndammens skola är du viktig för vår framtid. Du berättar gärna om det som är bra och kommer med förslag och idéer på det som kan förbättras. Du är nyfiken och försöker hitta nya lösningar. Tillsammans med dina kamrater vill du bygga en bättre framtid.”

Fritidshem

Vad gör vi på Björndammens fritidshem?

På Björndammens fritidshem och fritidsklubb vill vi erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Vi vill att eleverna ska få möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen, ha roligt och få en känsla av att de ingår i ett sammanhang. Utifrån sina förutsättningar ska varje elev känna att de kan bidra till att skapa en social gemenskap. Fritidshemmet och fritidsklubben ska präglas av trygghet och tillit. På vår skola finns ett tätt samarbete i arbetslagen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola vilket ger bra förutsättningar till detta. Vi har fem arbetslag där fritidshem och fritidsklubb ingår, förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3 och årskurs 4-6.

Den fria leken är viktig

Vi vill uppmuntra barns kreativitet och nyfikenhet och deras intressen. Vi tycker även att det är viktigt att barnen ges tid och möjlighet till fri lek både ute och inomhus. Leken är barns sätt att förstå, begripa och att bearbeta sina intryck från omvärlden. Den fria leken, när tankarna får löpa fritt, stimulerar även barnens kreativitet och fantasi.