Casa Montessori är en skola i enskild regi i Partille kommun, en så kallad fristående skola. Kommunala och fristående skolor utgör tillsammans skolväsendet för barn och ungdomar. Kommunerna har huvudansvaret för skolväsendet. För fristående skolor ansvarar en enskild huvudman - en styrelse.

Verksamheten på skolan

Skolan har sedan starten 1987 vuxit succesivt och omfattar idag elever från förskoleklass till och med årskurs 9, samt har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna. Skolan drivs som stiftelse utan vinstintresse. Undervisningen vid skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och följer de nationella läroplanerna. Man försöker schemalägga sammanhållna arbetspass på 2-3 timmar så att eleven hinner fördjupa sig i sitt ämne.

Förskola

I anslutning till skolan finns även en förskola, så att övergången mellan barnomsorg och skola kan ske smidigt, och att barnet/eleven successivt ökar ansvaret för sitt eget lärande genom hela skoltiden.