Furulunds skola är en kommunal grundskola i Partille kommun, belägen nära Furulunds centrum. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs sex.

Verksamheten på skolan

Furulunds skola har elever från förskoleklass upp till och med årskurs sex, med
fritidshem och fritidsklubb.

Furulunds skola är en skola för alla sinnen. Modern informations- och kommunikationsteknik är ett naturligt inslag i all undervisning. Här finns lärmiljöer som passar alla elevers sätt för inlärning, bland annat en matematikverkstad, Kluran, där matematiken ges praktisk betydelse och Skaparytan, för bild och slöjd, i så väl mjuka som hårda material.

Trygghet och trivsel

Det är viktigt för alla på skolan, att alla elever känner sig trygga under hela sin skoldag. Trygghetsteam, tillsammans med trivselledare, arbetar aktivt med detta och har återkommande kompisdagar för alla elever på skolan. I arbetet  med att skapa medvetenhet och förståelse för människors livssituation och om olika kulturer, har Furulund bland annat en vänskola i Uganda.