Jonsereds skola är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas Jonsered och som utgör en del av centrala Partille. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs fem.

Verksamheten på skolan

Kreativitet, glädje och nyfikenhet är grunden i arbetet på Jonsereds skola som består av fem olika skolhus. Ett av dessa är Sveriges äldsta skolhus som fortfarande är i bruk medan ett annat skolhus är alldeles nybyggt. Här går cirka 220 elever från förskoleklass till och med årskurs fem. Före och efter skoldagen erbjuds fritidshem för förskoleklass till och med årskurs tre. För årskurserna fyra och fem erbjuds fritidsklubb efter skoldagens slut.

Tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt

Eleverna använder alla sinnen i sitt lärande.  Skolan arbetar tematiskt och flera ämnen integreras. Eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och använder sin kunskap för att se sammanhang, dra slutsatser och att tänka kritiskt. IT är en självklar del av skolans lärmiljö och eleverna har tillgång till datorer i sitt skolarbete. Elevernas delaktighet i sitt eget lärande och ett aktivt värdegrundsarbete är viktiga ledstjärnor för skola och fritidsverksamhet. Närheten till naturen och de vackra omgivningarna ger rika möjligheter att lära och utvecklas utomhus.

Fritidshem

Vad gör vi på Jonsereds skolas fritidshem?

Jonsereds skolas fritidshem erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn från förskoleklass till och med årskurs 3. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklass och skola samt att ge barnen en meningsfull fritid och stötta dem i deras utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att i samspel med kamrater och pedagoger utveckla sin sociala kompetens. Detta kan t ex ske genom olika lekar, samarbetsövningar och friluftsliv. Vår strävan är att varje dag erbjuda aktiviteter som vi anpassar efter elevernas önskemål och behov. Exempel på aktiviteter är olika former av skapande arbete, byggande och sällskapsspel.  Eleverna är även ansvariga för vissa aktiviteter. Tid och rum för rekreation erbjuds också i olika former.