Lexby skola är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den ligger i Säveåns dalgång nedanför Brattefjäll, i den del av kommunen som kallas centrala Partille. På skolan går elever från årskurs sex till nio.

Verksamheten på skolan

På Lexby skola arbetar cirka 55 personer med elever i årskurs sex till nio. Förutom pedagogisk personal finns följande stödpersonal för eleverna: fritidsledare, elevcoach, IT-helpdesk, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Där finns även ett aktivt miljö- och elevråd och skolan arbetar med hållbar utveckling och har certifieringen "Grön flagg".

Mentor och mentorsgrupp

Varje elev på Lexby skola har en mentor som är någon av elevens lärare. Eleven träffar sin mentor och mentorsgrupp två gånger i veckan. Vid första tillfället planerar de skolveckan tillsammans. Vid det andra tillfället följer mentorn upp hur veckan varit för eleven. Mentorn följer elevens kunskapsutveckling och sociala situation. Mentorn är även den lärare som har kontakt med vårdnadshavare. I mentorsgruppen arbetar man också med skolans värdegrundsarbete.

Värdegrund

Skolans värdegrund vilar på ledorden ansvar, trygghet och trivsel. Med ”ansvar” betonas vikten av att tillsammans ansvara för att alla ska ha det bra och att man tar ansvar för sitt lärande. Med ”trygghet” trycks det på att alla ska känna sig trygga och välkomna i skolan och att acceptera varandras olikheter. Med ”trivsel” syftas dels på den positiva atmosfär som är på skolan och dels på att det ska vara roligt att lära.

Lärmiljö

Elevernas lärande är i fokus och man satsar både på baskunskaperna och på fördjupningar för att ge alla elever möjlighet att utvecklas i sin egen takt. På skolan arbetar man för att erbjuda alla elever en modern lärmiljö både vad gäller arbetsformer och it, vilket då innebär att varje elever har tillgång till en dator.