Lillegårdsskolan är en kommunal skola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas Lexby, vilken utgör en del av Centrala Partille. På skolan går cirka 350 elever, från förskoleklass till och med årskurs fem.

Verksamheten på skolan

Skolan har ett strategiskt läge, nära skogen som ofta används i skolans undervisning. Det är promenadavstånd till Partille centrum med Kulturum, biblioteket och Partille makerspace, vilket utnyttjas regelbundet av elevgrupperna.

Arbetssätt och lärmiljö

Skolan arbetar utifrån ett flerlärarsystem, vilket innebär att det finns grundskollärare och fritidslärare i varje arbetslag. I årskurs ett finns det tre klasser, medan övriga årskurser består av två klasser per årskurs.

Skolans prioriterade mål för läsåret 2019/2020 är arbetsro, delaktighet och samsyn gällande regler och rutiner.

Pedagogerna på skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla lärmiljön genom bland annat kollegialt lärande varje vecka.

Vi har även två förstelärare på skolan vars uppdrag bland annat är att verka aktivt för didaktisk utveckling och ta ansvar för arbete med synsätt, förhållningssätt och kunskapssyn på skolan.

Trygghet och trivsel

På skolan finns ett trygghetsteam som arbetar aktivt med tryggheten på skolan. Vi har även återkommande aktiviteter i faddergrupper med elever från samtliga årskurser under läsåret.

Lillegårdsskolan erbjuder aktiva raster med hjälp av elever som är trivselledare. Trivselledarna erbjuder alla elever ett flertal roliga och spännande aktiviteter under rasterna. Detta bidrar till ökad trygghet, gemenskap, glädje, engagemang, respekt och kunskap, vilka är våra ledstjärnor.

Fritidshem

Om Lillegårdsskolans fritidshem

På Lillegårdsskolans fritidshem är målet att eleverna känner sig trygga samtidigt som de upplever att deras vistelse är rolig, spännande och intresseväckande.

En viktig uppgift för fritidshemmets verksamhet är att utveckla elevers självkänsla och sociala kompetens. Vi vill också skapa goda förutsättningar för eleverna att ta egna initiativ och inspirera dem till kreativitet.

Vår strävan är att varje dag erbjuda aktiviteter som är anpassade efter elevernas önskemål och behov. Detta gör vi inte bara genom planerade aktiviteter utan också med hjälp av den mer fria leken, något som stimulerar elevernas fantasi.

Aktiviteter

På Lillegårdsskolans fritidshem brukar vi bland annat spela bollspel, leka och upptäcka i skogen och pyssla och skapa. De elever som går i årskurs 1 till 2 kan även välja att vara med och sjunga i kören.

Avdelningar

På Lillegårdsskolan finns fyra fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb. Avdelningarna är:

  • Rubinen, Förskoleklass
  • Juvelen, åk 1
  • Opalen, åk 2
  • Safiren, åk 3
  • Diamanten fritidsklubb, åk 4-5

Avdelningarna Rubinen och Opalen ligger i den låga byggnaden till vänster. Avdelningen Safiren ligger på översta våningen i den gula tegelbyggnaden.

Måltider

Mellanmål serveras varje skoldag, både på fritidshemmet och –klubben.

Öppettider

  • Öppettider Lillegårdsskolans fritidshem: från klockan 6 till 18. 
  • Öppettider Lillegårdsskolans fritidsklubb: Från skoldagens slut till klockan 17. Under loven får de elever som har plats på fritidsklubben vara där från klockan 10 till 17.