Öjersjö Brunn är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som heter Öjersjö. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs fyra.

Verksamheten på skolan

På Öjersjö Brunn arbetar man i små hus och lagom stora arbetslag där lärarnas arbetsplatser finns bland barnen och ungdomarna, för att alla ska bli sedda och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Våra lärare är kunniga, engagerade och ligger i framkant vad gäller utveckling av undervisningen för att öka våra barns lärande.

Trygghet och trivsel

Vårt förhållningssätt innebär bland annat att respektera varandra, lyssna på varandra, utvecklas, utmanas och lära sig att ta ett ökat ansvar med stigande ålder. Genom att vi låter detta genomsyra vår verksamhet så hoppas vi att alla barn i Öjersjö ska känna sig trygga och få den bästa miljön för utveckling och lärande.

Verksamheten i hela Öjersjö

Förskola och skola i Öjersjö spänner från det lilla barnet till tonåringen och vi strävar efter att våra barn och elever i förskola, skola och grundsärskola skall finnas i ett positivt sammanhang och en miljö präglad av lärande och utveckling. Vi har höga ambitioner och strävar efter att alla som växer upp i Öjersjö skall minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik.

Fritidshem

Vad gör vi på Öjersjö Brunns fritidshem?

Fritidshemmet på Öjersjö Brunn erbjuder barnen olika aktiviteter så som, fritidsgympa som eleverna själva får vara med och planera genomföra. Det sker skapande i olika former där barnens initiativ är en viktig del. Pedagoger är närvarande och stöttande i elevernas sociala utveckling. Barnen ges möjlighet att tillsammans med pedagogerna skapa en bra verksamhet där de känner sig delaktiga och har inflytande genom till exempel fritidsråd. Ta sig-för-skap är ett ledord i verksamheten. Det handlar om att barnen ska kunna förverkliga sina idéer. Det kan vara stort som litet. Att ordna en talangjakt för alla kompisarna eller hitta på sitt egna pyssel. På Öjersjö brunns fritidshem värnar vi om leken samtidigt som vi erbjuder barnen aktiviteter och alternativ. Det finns även stora möjligheter att använda sig av digitala verktyg på ett inspirerande sätt i verksamheten. Vi erbjuder utevistelse både på skolgården och i skogen.

Trivselledarskola

Skolan har just blivit en TL-skola (trivselledarskola) där fritids är den drivande kraften. Vill du veta mer om TL så finns det att läsa mer om det på denna webbsida om trivselledare och trivselskolor. I denna folder hittar du mer information om fritidshemmet på Öjersjö Brunn