Vallhamra skola är en kommunal grundskola i Partille kommun och ligger i den kommundel som kallas Södra Sävedalen. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs nio.

Vallhamra skola ligger nära Vallhamra centrum med naturen in på knuten och är en skola för elever som vill arbeta i modern lärmiljö, utrustad med det senaste inom digital teknik.

Verksamheten på skolan

Skolan tar pedagogiskt avstamp i värdeorden: Trygg, Rolig, Lärorik. Trygg – I bemärkelsen att alla på skolan ska känna trygghet, med betoning på både individens och gruppens ansvar. Genom respekt för varandra och tilltro till allas lika värde, har vi en bra utgångspunkt i vårt väl fungerande likabehandlingsarbete. Rolig – I bemärkelsen att lärandet ska vara lustfyllt utifrån den enskilde elevens förutsättningar, vilket skapar stolthet i förhållande till prestation. Lärorik – I bemärkelsen att eleven utvecklar goda kompetenser och strategier hos oss och tar med sig dem in i framtiden.

Moderna lärmiljöer

Vi har en stark tilltro till elevens förmåga. Skolans moderna lärmiljöer i kombination med en hög pedagogisk kompetens ger eleverna goda möjligheter att utvecklas maximalt i sitt lärande.

Fritidshem

Vad gör vi på Vallhamra skolas fritidshem?

Förskoleklassernas fritids ligger i D-huset på Vallhamra skola. Här erbjuds barnen att vidareutveckla det som vi arbetar med i förskoleklasserna. Vi arbetar bland annat med skapande estetiska processer, IKT, rollek, naturkunskap. Vi tränar matematik genom spel och konstruerar med lego, klossar och annat material. Vi är mycket utomhus och gör både korta och längre utflykter där barnen får inspiration till lärandet om vår natur. Fritidsgymnastiken är ett uppskattat inslag precis som mixfotbollen på vår fotbollsplan där vi även har andra bollekar och samarbetslekar.

Vallhamras skolrestaurang

Vilket utbud har skolrestaurangen?

Vår skolrestaurang håller en hög klass där eleverna kan välja mellan 2-3 rätter och där det alltid finns ett salladsbord med stort utbud.