Partille Gymnasium är en personlig skola i centrala Partille. Vi sätter kunskap, goda relationer och en stark koppling till näringsliv och idrottsföreningar i centrum. Här kan du läsa mer om Partille Gymnasium.

Vår skola

I vår vision står eleven i centrum: ”Med pedagogisk spets och förankring i verkligheten ska vi förverkliga varje elevs vision”.

Tillsammans med dig som elev sätter vi mål för din utbildning och vi hittar vägarna för att nå dit. Vårt fokus – varje dag, året om – är att göra allt vi kan för att ge dig som elev den styrka, kompetens och den trygghet som behövs för att du ska kunna förverkliga dina drömmar.

På Partille Gymnasium vill vi att du ska synas

All verksamhet inom skolan ska syfta till att främja en trygg och gynnsam lärandemiljö. Därför är goda relationer mellan lärare och elever viktigt. Vi som arbetar på Partille Gymnasium finns här för att hjälpa dig att göra din skoltid så bra som möjligt, men naturligtvis är även din egen insats avgörande för att vi ska lyckas. Låt oss alla hjälpas åt så att vi kan fortsätta att bygga en skola som ger dig bästa möjliga förutsättningar till en positiv gymnasietid och en bra framtid!

Praktik och branschkoppling - skola på riktigt

Praktik är ett viktigt komplement till teorin. Den ger dig erfarenhet och självförtroende att fortsätta din resa efter gymnasiet, oavsett om du vill studera vidare på högskolan eller börja jobba direkt.

Till alla våra program finns därför en tydlig branschkoppling, som utgör en viktig länk mellan eleverna och arbetslivet. Från och med vårterminen 2020 kör vi igång ett pilotprojekt med fadderskap, där företrädare från näringslivet delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Högskolebehörighet - på alla program

Alla våra utbildningar ger möjlighet till högskolebehörighet. På så vis får du stora valmöjligheter senare i livet, oavsett vilket av våra program du väljer.

Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, skolkurator, skolsköterska, studievägledare, specialpedagog och skolpsykolog.

Elevhälsan träffas varje vecka och följer upp arbetet med varje elevs hälsa för att kunna ta fram åtgärder så snabbt som möjligt. Gruppen arbetar även löpande med främjande insatser för en god elevhälsa på skolan.

Som ett komplement till elevhälsan finns även ett trygghetsteam. I teamet ingår lärare, elevassistenter, skolvärdinna och skolsköterska. Känner du som elev oro eller otrygghet i skolan ska du ta kontakt med teamet. Kontaktuppgifter till teamet finns spridda på synliga platser på skolan.

Skolbibliotek

Biblioteket i Partille, som finns i Partille Kulturum, är också vårt skolbibliotek. Här finns läsplatser, datorer, tidningar musik, film, facklitteratur och romaner.