Partille Gymnasium erbjuder både teoretiska program och yrkesprogram samt NIU (nationell idrottsutbildning). På den här sidan får du reda på hur du söker till gymnasieskolan samt vilka program som går att läsa. Välkommen till oss!

Våra program

Partille Gymnasium erbjuder både teoretiska program och yrkesprogram samt NIU (nationell idrottsutbildning) för handboll, fotboll, friidrott och bowling. De flesta av våra program går dessutom att läsa med idrottsprofil. Vårt estetiska program har inriktning musik. Vi har också introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Du kan läsa mer om våra program allra längst ned på denna sida.

Vill du veta mer om våra idrottsinriktningar? Gå in på sidan Idrott på Partille Gymnasium.
Nyfiken på att läsamer om vårt estetiska program? Gå in på sidan Estetiskt program musik

Gymnasiesärskolan

Partilles gymnasiesärskola finns på Kulturum i Partille Gymnasiums lokaler. Skolan ligger centralt i Partille centrum med gångavstånd till allmänna kommunikationer som buss och tåg. 

Tack vare skolans placering är det lätt att både ta sig till skolan på egen hand och göra utflykter till både natur och storstad. Dessutom berikas undervisningen av kulturutbudet i Kulturum och Partille bibliotek.

Så här söker du till gymnasieskolan

Alla elever i Göteborgsregionen kan söka till gymnasiet via Göteborgsregionens digitala verktyg för gymnasieantagning, Indra. Du som går årskurs nio i regionen får ett lösenord till Indra hem i brevlådan. Skulle lösenordet av någon anledning inte nå fram till dig brevledes kan du själv begära ett på Indras startsida. På Indras startsida finns en tidslinje med viktiga datum att hålla koll på, som till exempel vilken sista ansökningsdagen är och när antagningsbeskedet kommer. De har även en sida där de vanligaste frågorna om gymnasievalet besvaras.

De elever som inte vill söka till gymnasieskolan via Indra kan kontakta sin studie- och yrkesvägledare (SYV) för hjälp och information. Du som inte går på någon grundskola tar kontakt med kommunens vägledningsenhet

Om du bor i en kommun utanför Göteborgsregionen gör du en ansökan i din hemkommun och lämnar den till antagningskansliet där, de skickar sedan vidare den till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen.

Program på Partille Gymnasium

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Inriktning husbyggnad

Gillar du att använda dina händer för att skapa något? Då ska du söka byggprogrammet, en hantverksinriktad utbildning där du får lära dig bygga nya hus, renovera gamla och bygga vägar, broar och mycket annat.

Vad ingår i utbildningen?

Under det första året får du prova på olika områden – arbete med trä, murning och betong. Du lär dig också mätteknik och att läsa ritningar. Sedan väljer du vilken av de tre profilerna inom husbyggnad du vill jobba vidare med.

Branschnära

Under andra och tredje året varvar du teori och praktik. I tvåveckorsperioder är du dels ute på praktik och dels inne på skolan under terminen. Det du lär dig bedöms och betygssätts av din lärare i samråd med handledaren på arbetsplatsen. När du är i skolan läser du byggteori. Vi samarbetar med byggföretag, fack- och branschorganisationer för att kunna ge dig en bra utbildning.

Idrott

Idrottsrelaterade kurser inom fotboll, handboll och hockey samt träningslära kan du läsa inom det individuella valet. Inom handboll och fotboll har vi dessutom den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU).

Vidare studier och arbete

För att bli fullbetald yrkesarbetare måste du fortsätta som lärling efter gymnasiet. Du kan arbeta som betongarbetare, murare eller träarbetare.

Efter byggprogrammet kan du söka till KY-utbildningen byggtekniker eller till Chalmers tekniska basår. Därefter är du garanterad plats på någon av Chalmers ingenjörs- eller civilingenjörsutbildningar. Efter högskolan kan du arbeta som byggledare, ingenjör eller civilingenjör.

El- och energiprogrammet (EE)

Inriktning elteknik

Programmet är inriktat mot elteknik. Du får lära dig både praktiskt och teoretiskt om installationer av olika starkströmsanläggningar för bostäder, kontor och industrier. Dessutom får du möjlighet att lära dig grunderna för arbete med svagströmsanläggningar inom tele-, larm-, antenn- och datanätområdet.

Inom det individuella valet har du möjlighet att öka på dina kunskaper inom yrkesområdet genom att välja eltekniska kurser, eller att välja fortsättningskurser inom matematik och engelska, vilket vidgar dina valmöjligheter för högre studier.

Branschnära

Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer du att få pröva dina elkunskaper i verkligheten. Utbildningen ger dig grunden för fortsatt utbildning som lärling på installationsföretag vilket är en förutsättning för att få certifikat som elektriker.

Idrott

Idrottsrelaterade kurser inom fotboll, handboll och hockey samt träningslära kan du läsa inom det individuella valet. Inom handboll och fotboll har vi dessutom den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU).

Arbete efter gymnasiet

För att bli fullbetald yrkesarbetare inom elområdet måste du fortsätta som lärling efter gymnasiet. För att bli certifierad krävs minst godkänt i alla kurser.

Om du får jobb som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Strömbrytare, vägguttag och belysning ska monteras.

Som serviceelektriker arbetar du med felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Det är vanligt att åka ut till kunderna i en servicebil där det finns mätinstrument, verktyg och reservdelar.

Andra vanliga yrken är larmtekniker, datainstallatör, hissmontör och portinstallatör. En del av våra elever siktar på att starta eget företag inom elinstallation, datanät eller larm. Många elföretag har uppdrag i Europa, vilket öppnar möjligheter för den som vill arbeta utomlands.

Plugga vidare

Efter elprogrammet finns goda möjligheter till fortsatta studier. Du kan exempelvis söka KY-utbildningar eller Chalmers tekniska basår. Efter basåret är du garanterad plats på någon av Chalmers ingenjörs- eller civilingenjörsutbildningar.

Estetiskt program inriktning musik (ES)

Estetprogrammet har ett nära samarbete med samhällsprogrammet och läser kärnämnen tillsammans. Det estetiska programmet ger full högskolebehörighet. Kompletterar du med två kurser får du dessutom full samhällsbehörighet.

Estet Plus - ny profil läsåret 2020/2021

”Plus” betyder att du breddar ditt sökutbud av utbildningar på högskolenivå och att du läser till 200 poäng under din gymnasietid.

När du väljer Estet Plus kompletterar du din breda musikutbildning med tre extra naturvetenskapliga ämnen – matematik 2b, matematik 3b och naturkunskap 2 för att kunna bredda ditt sökutbud till högskolan för vidare studier till t ex civilekonom, arkitekt, sjukgymnast och en rad andra utbildningar. När du väljer Estet Plus läser du dessutom utökat program genom att läsa till två extra musikkurser. Din gymnasieexamen slutar därför på 2700 poäng istället för 2500.

Estet/estet

Satsar du på musiken och vill söka vidare till musikhögskola eller folkhögskola är det här ett bra val av utbildning. Du får med dig breda kunskaper i musikteori, ensemblespel, musikproduktion och får individuell undervisning på ditt huvudinstrument en gång i veckan.

Skulle du välja en annan inriktning än musiken efter avslutade studier på estetiskt program har du en bred högskolebehörighet med dig om du vill läsa vidare till jurist eller lärare eller något annat spännande yrke.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer eller om du vill hänga med oss en dag på skolan.

Artistmentorer

Våra artistmentorer ger täta personliga kontakter med musiker, låtskrivare och producenter i en miljö både utanför och i skolmiljö. Mentorerna deltar aktivt i undervisningen vid minst ett tillfälle under både höst- och vårtermin och utöver det har de löpande kontakt med en eller flera elever under hela läsåret. Den här typen av branschkoppling är redan en naturlig del på både de praktiska programmen och via idrottsinriktningen och är lika självklar på det estetiska programmet.

Ny proffsstudio

Studion är specialanpassad för undervisning, med studieplatser och stora LED-skärmar i kontrollrummet för att ge eleverna en så bred studiokunskap som möjligt. Undervisning varvas med inspelningar av både elever och utomstående aktörer. Att hitta lusten och kreativiteten i studion gör att man lär sig väldigt mycket om sitt eget musicerande.

Mycket livespelningar

I Kulturum finns flera scener och livespelningar är ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Tanken är att vi skall arbeta enligt principen lokalt, regionalt, globalt under de tre årens studier. I verkligheten betyder det att första året ägnas åt spelningar på scener i Kulturum och i Partille. Under det andra året förläggs flera livespelningar i Göteborgsområdet med omnejd. Tredje året är målet att minst ett speltillfälle förläggs i ett annat land.

Tydliga branschkopplingar

Det är av yttersta vikt att eleverna förstår sambandet mellan branschens olika aktörer och att de kommer i kontakt med så många av branschens olika förgreningar som möjligt under studieåren. Branschkopplingar till ett estetiskt program med inriktning musik kan betyda många olika saker – allt från kontakt med artister och musikinstrumentgrossister, med skivbolag och konsertarrangörer, till goda relationer med trumaffärer och pianostämmare.

Spela utomlands

Målet är att under ditt tredje år på det estetiska programmet kunna ta sig utomlands för att spela live. Partille Gymnasium har ett nära samarbete med BIMM som har skolor i London, Berlin och på flera ställen runt om i England. De bedriver en eftergymnasial utbildning och har en väl organiserad verksamhet med tydliga branschkopplingar, bland annat ett eget skivbolag.

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Inriktning personbil

Är du intresserad av att arbeta med service, reparationer och underhåll av personbilar? Då passar fordonsprogrammet bra för dig.

Vad ingår i utbildningen?

Inom programmets karaktärsämnen behandlas bilens olika system: Motor, växellåda, transmission, drivaxlar, fjädring, bromsar, hjul/däck, plus en rad andra system. Dessa integreras med varandra och är till största delen mekaniska. Systemen övervakas och styrs av bilens dator genom elektroniska sensorer och givare.

Under de senaste åren har datortekniken i de modernaste bilarna förändrat yrket. Felsökning och byte av komponenter och styrenheter har blivit vanligare. Reparationer av dyrare enheter utförs dock ofta. Det innebär att kravet på kunskaper inom elektronik har ökat. Även om mycket i moderna bilar numera är elektroniskt, finns det fortfarande många mekaniska delar – alla bilar kräver mekaniska ingrepp vid reparationer och underhåll.

Branschnära

Under första året lär man sig grunderna, såväl teoretiskt som praktiskt. Under andra och tredje året har du arbetsplatsförlagd utbildning hos lokala bilverkstäder under minst 20 veckor.

Idrott

Idrottsrelaterade kurser inom fotboll, handboll och hockey samt träningslära kan du läsa inom det individuella valet. Inom handboll och fotboll har vi dessutom den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU).

Plugga vidare och jobba

När du har gått ut gymnasiet kan du jobba som bilmekaniker eller inom andra yrken som har anknytning till fordonsbranschen, till exempel som bilplåtslagare eller lackerare. Om du vill läsa vidare kan du söka till påbyggnadskurser inom fordonselektronik eller till Chalmers tekniska basår. Efter basåret är du  garanterad plats på någon av Chalmers ingenjörs- eller civilingenjörsutbildningar.

Naturvetenskapligt program (NA)

Programmet går att läsa med två inriktningar, naturvetenskap och naturvetenskap samhälle.

 

Inriktningen naturvetenskap präglas av en önskan att förstå sin omvärld. Därför är laborationer och experiment ett viktigt inslag i programmet - vi blandar teori och praktik. Andra bitar som är utmärkande för ett naturvetenskapligt arbetssätt är Problemlösning, logiskt tänkande, att tolka resultat och att dra slutsatser.

 

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

 

Vi samarbetar med bland annat Chalmers, Göteborgs universitet och med företag som aktivt arbetar mot en hållbar framtid. Undervisningen har fokus på forskning och vetenskap genom att eleverna tar del av forskningsprojekt för att lära och utveckla sin forskningskompetens. Vissa elever läser dessutom en kortare kurs om modern naturvetenskap vid Göteborgs universitet och får den tillgodoräknad i sin gymnasieexamen.

Samhällsvetenskapligt program (SA)

Samhällsprogrammet erbjuds med två inriktningar, samhällsvetenskap och samhällsvetenskap med beteendevetenskap. Du kan välja till idrottsprofil på båda inriktningarna.

 

För dig som väljer inriktningen samhällsvetenskap är fokus på samhället utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. De ämnen som utmärker inriktningen är fördjupning i samhällskunskap, historia och internationella relationer.

 

För dig som väljer inriktningen beteendevetenskap är fokus på människan och de mänskliga relationerna. De ämnen som utmärker inriktningen är psykologi, sociologi och ledarskap.

 

Väljer du att läsa med idrottsprofil färgas idrott och hälsa in i flera ämnen och projekt. I utbildningen ingår träningslära och idrottsspecialisering mot handboll, fotboll eller hockey. Inom handboll och fotboll har vi dessutom den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU).

Idrott på Partille Gymnasium

Om våra idrottsinriktningar

Nedan följer en kort sammanfattning av vårt utbud. Vår bärande idé är att erbjuda bästa möjliga miljö för att utvecklas i sin idrott, samtidigt som vi tar övriga skolan på allvar. En mer utförlig presentation av våra idrottsinriktningar hittar du på sidan Idrott på Partille Gymnasium.

NIU – handboll

Partille Gymnasium samverkar med IK Sävehof och mycket av verksamheten samplaneras med den klubb du tillhör, detta för att optimera effekten för din utveckling.

 

Vi har fokus på individens teknikträning och fysik, men också teoretiskt kunnande inom kost, träningslära, matchanalys och ledarskap. Här får du även arbeta mycket med din mentala inställning för att bli en vinnare och nå elitnivå.

 

Inom den sociala biten vill vi skapa trygghet och gemenskap som grund för att du ska växa till en elitspelare inom den lagidrotten som vi utövar. Vår ambition är också att ge dig så mycket av baskunskaper och ledaregenskaper som gör att du även kan se dig i rollen som en framtida tränare och coach.

 

Handbollsgymnasiet har välutbildade instruktörer inom handboll och fysiologi och har tillgång till de elit- och landslagsspelare IK Sävehof har i herr- och damlaget.

NIU – fotboll

Tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund erbjuder vi åtta NIU-platser varje år. Dessa platser riktar sig till de elever som avser att göra en elitsatsning och vi erbjuder 400 poäng fotboll på schemat. Det är Göteborgs fotbollsförbund som håller i uttagningarna.

 

Tillhör du någon av föreningarna IFK Göteborg GAIS, ÖIS eller Häcken kontaktar du istället förbundet eller din förening för mer information.

 

Du måste göra din ansökan i den webbansökan som du hittar via länken till höger på sidan Idrott på Partille Gymnasium. I den länken finns även mer information om NIU-verksamheten. Blir du uttagen kan du sedan söka till skolans alla program.

 

Partille Gymnasiums NIU-elever har sin fotbollsundervisning på Härlanda Park och följer delvis profilgruppens verksamhet.

NIU – bowling

Bowlingen bedrivs i Partille arena. I arenan finns det två stora hallar varav den ena har en publikkapacitet på 4000 åskådare. Utöver detta finns det en toppmodern bowlinghall, restaurang, gym, konferensanläggning och mycket mer. Våra samarbetsklubbar, Team Pergamon och X-calibur, involveras så att vi får en tydlig elitprägel på verksamheten. Som junior säkerställer vi att du får spela på en nivå som motsvarar din kapacitet.

 

Ansvarig instruktör är Peter Ljung. På NIU-gymnasium fokuseras på:

 • Träna in en bra grundteknik
 • Skaffa de fysiska förutsättningarna att spela med tekniken med minimal skaderisk
 • Träna på speltekniska förändringar så som att justera hastighet och ändra släpp
 • Teoretisk kunskap kring oljeprofiler
 • Materialkunskap
 • Tävlingsträning
 • Kost- och träningslära (tillsammans med de andra idrottsinriktningarna)
 • När du blir antagen till NIU-bowling, kan du välja på skolans samtliga program (förutom det estetiska programmet). Vår verksamhetsidé kring vårt idrottsgymnasium är att få ihop en helhet som passar de ungdomar som går hos oss. Det är viktigt att skola, idrott på skolan och fritiden går ihop med annat i en ungdoms liv.

Det är gångavstånd mellan skola, bowlinghall och gym och du sparar mycket tid på transport. Det gör att det finns tid till både träning och studier. Går det riktigt bra i skolan kanske bowlingens idrottsuniversitet i Göteborg kan vara en fortsättning.

 

Precis som på handbolls- och fotbollssidan bedrivs bowlingutbildningen i nära samarbete med elitklubbar både på dam- och herrsidan. X-calibur är en av Sveriges främsta klubbar när det gäller bowling för damer. De tar hand om bowlingtjejerna. Pergamon, en av Sveriges bästa klubbar för herrar, får i uppgift att coacha bowlingkillarna.

 

Är du intresserad av NIU bowling på Partille Gymnasium hör du av dig till vår idrottskoordinator Magnus Garå. Kontakta kommunens kundcenter så lotsar de dig vidare.

Profilutbildning fotboll

Profilutbildningen omfattar 200 poäng under tre år. Alla är välkomna att söka denna profil och ingen särskild uttagning sker. Detta kan passa dig som tycker att 200 poäng är lagom mycket för att även ha gott om tid för övriga ämnen i skolan. Du kan ha vilken ambition som helst: Vår uppgift är att möta dig på din nivå och utveckla dig så långt det är möjligt. Du kan söka skolans alla program och blir antagen på ditt betyg från årskurs 9.

 

Partille Gymnasium samverkar med Sävedalens IF och Qviding FIF. Alexander Severin är huvudinstruktör och har hjälp med expertkunskaper inom föreningarna.

 

Verksamheten är förlagd till Vallhamra idrottsplats. Inomhussäsongen genomförs i Partille Arena. Du får frukost i samband med morgonträningen och restiderna till skolan är korta.

Profilutbildning ishockey

Profilutbildningen omfattar 200 poäng under tre år. Alla är välkomna att söka denna profil och ingen särskild uttagning sker. Detta kan passa dig som tycker att 200 poäng är lagom mycket för att även ha gott om tid för övriga ämnen i skolan. Du kan ha vilken ambition som helst. Vår uppgift är att möta dig på din nivå och utveckla dig så långt det är möjligt. Du kan söka skolans alla program och blir antagen på ditt betyg från årskurs 9. Ishockeyträningen är förlagd till Vallhamra ishall. Robert Abrahamson är ishockeytränare. Har du frågor kring profilutbildningen i ishockey? Kontakta kommunens kundcenter så lotsar de dig vidare.

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ (IMA)

Vi erbjuder två varianter av Individuellt alternativ:

 

Det första alternativet är på tre år. Utbildningen är anpassad för elever som är i behov av särskilt stöd och behöver ett lugnare studietempo. Många elever på IMI har någon funktionsnedsättning, men inte alla. Som mest går 20 elever på IMI uppdelat i två grupper. På lektionerna finns alltid flera pedagoger med och elevassistent finns med varje dag.

 

Under tre år läser du matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap, hemkunskap, bild eller musik samt idrott och hälsa. Inledningsvis läser du upp grundskolebetygen och går sedan över till gymnasiets kurser. Individuellt alternativ har en samhällsvetenskaplig prägel men mycket fokus ligger på att träna eleverna att arbeta tillsammans. Det lugnare arbetstempot och det begränsade antalet ämnen du läser på IMI gör att det är svårt att uppnå den behörighet som ett nationellt program erbjuder. Istället ger IMI ett samlat betygsdokument med de kurser som du tar här. Du är också garanterad rätten till heltidsstudier.

 

Efter IMI är det många av våra elever som väljer att gå vidare till Folkhögskola eller Vuxenutbildning. Vi har också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för de elever som vill komma ut i arbete.

 

Innan du erbjuds plats på IMI ska du under årskurs nio ha praktiserat några dagar på IMI för att ha känt på hur det kan vara att gå på programmet. På det sättet får du tidigt se kommande klasskamrater, lärare och lokaler och vi lärare får en uppfattning om hur du är som person.

 

Du ska också prata med din studie- och yrkesvägledare och lärare så att ni gemensamt ska kunna visa upp individuell studieplan, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och andra eventuella utredningar.

 

Det andra alternativet är på 1-3 år och ska förbereda eleven för fortsatta studier eller arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev.

 

Du som börjar på Individuellt alternativ kan ha många eller få betyg med dig. Vi gör en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar och behov – motivationshöjande insatser kan ingå . I vissa fall kan behörig elev antas.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning inom bygg och fordon som underlättar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

 

Utbildningen är utformad för enskild elev, och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen samt praktik. Vissa kurser kan läsas tillsammans med elever på Partille Gymnasiums yrkesförberedande program.

 

Du som börjar på yrkesintroduktion behöver inte ha några betyg med dig från grundskolan. Vi gör en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar och behov.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion ska ge eleverna så goda kunskaper i svenska språket att de kan läsa vidare i gymnasieskolan eller gå ut på arbetsmarknaden – alternativt studera vidare på Vuxenutbildningen. Utbildningen utformas för enskild elev och är på 1-3 år, beroende på hur snabbt du kommer framåt i dina svenskkunskaper.

Gymnasiesärskolan

Om gymnasiesärskolan

Partille gymnasiesärskola finns på Kulturum i Partille Gymnasiums lokaler. Skolan ligger centralt i Partille centrum med gångavstånd till allmänna kommunikationer som buss och tåg.

 

Tack vare skolans placering är det lätt att både ta sig till skolan på egen hand och göra utflykter till både natur och storstad. Dessutom berikas undervisningen av kulturutbudet i Kulturum och Partille bibliotek.

Läs mer om gymnasiesärskolan i Partille på den här sidan.

Program på gymnasiesärskolan

 • Nationellt program - fordon
 • Nationellt program - estetiskt
 • Individuellt program - yrkesträning med estetisk profil
 • Nationellt/individuellt program - inriktning autism (heldagsomsorg ingår)
 • Individuellt program - verksamhetsträning med estetisk profil