Här finner du information om bland annat datorer, busskort och annat som du behöver när du går på gymnasiet.

Busskort

Skolkort, resor i gymnasieskolan

För skolkort som gymnasieelev gäller följande:

 • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.

Du som är folkbokförd i Partille kommun

 • Alla elever som är folkbokförda i Partille kommun och går på ett gymnasium inom Göteborgsregionen* får ett skolkort. Det finns ett flertal olika skolkort och man får det kort som behövs för att man ska kunna ta sig från hemmet till skolan. Detta gör att olika elever kan ha olika korttyper.
 • Partille kommun väljer att ge de elever som går på Partille Gymnasium ett kort som även gäller i Göteborgs Stad. Detta för att underlätta för skolan vid aktiviteter såsom studiebesök.
 • Om du är folkbokförd i Partille kommun och går på en gymnasieskola utanför Göteborgsregionen* har du möjlighet att ansöka om skolkort för dina dagliga resor (använd blanketten nedan).
  Observera att du inte kan få både skolkort och inackorderingstillägg.

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

När gäller skolkortet?

Skolkortet gäller vardagar mellan klockan 4 och 19. 

Uppgradering av kort

Har du behov av att åka utanför dessa tider finns det ett fritidskort du kan köpa, "Periodkort Fritid 100 dagar", hos Västtrafik. För priser och mer information om dessa kort, se Västtrafiks webbplats.

Vid växelvis boende i olika kommuner utgår endast skolkort från den kommun som eleven är folkbokförd i. Om du önskar uppgradera ditt kort vänder du dig till Västtrafik. Mer information om västtrafiks skolkort hittar du här.

Om kortet inte fungerar

Om ditt skolkort plötsligt slutar fungera vänder du dig till Partille kommuns kundcenter. Defekta kort byts ut utan kostnad och du får ett tillfälligt kort i väntan på ditt nya.

Borttappat kort

Om du tappat bort det eller fått det stulet vänder du dig till Partille kommuns kundcenter för att beställa ett nytt. Du får då köpa ett nytt kort för 250 kronor som du betalar med kort eller via Swish. Det brukar ta mellan fem och sju dagar att få ett nytt kort och du får ett tillfälligt kort i väntan på ditt nya. Om du fått ditt kort stulet, glöm inte göra en polisanmälan.

Om du byter skola eller flyttar till en annan kommun

 • Byter du skola inom Partille kommun eller Göteborgs stad behåller du ditt skolkort.
 • Om ditt skolbyte innebär att du behöver ett kort med annat giltighetsområde, kontakta utbildningsförvaltningen i Partille kommun via e-post: kundcenter@partille.se
 • Om du flyttar till annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att få ett nytt skolkort.
 • Om du avbryter studierna eller flyttar till en annan kommun
 • Om du avbryter dina studier eller flyttar till en annan kommun är du inte längre berättigad till reseersättning från Partille kommun. Skolkortet kommer då att spärras.

Datorer

När du studerar på Partille Gymnasium kvitterar du ut en dator som du kan använda i ditt skolarbete. I länken till höger finns det datorkontrakt som vårdnadshavare till omyndiga elever respektive myndiga elever behöver läsa igenom och underteckna för att eleverna ska få kvittera ut din lånedator.

Uppstår det fel eller problem med din dator måste du fylla i en felanmälan. Länk till sidan för felanmälan hittar du till höger på sidan.

Elevskåp

Varje elev får låna ett elevskåp i skolan. Detta låses med lås som skolan tillhandahåller. Elev-skåpet är skolans egendom och kan öppnas efter beslut av rektor. Godkänt lås kvitteras ut mot en deponeringsavgift.

Studiebidrag

Elever får studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20. För att få studiehjälp måste man enligt studiestödslagen studera på heltid. Upprepad ogiltig frånvaro medför att rätten till studiehjälp kan upphöra.