Varje gymnasium har en plan mot diskriminering och kränkande behandling; en likabehandlingsplan. Nedan kan du hitta planen för Partille Gymnasium.

Partille Gymnasium - nationella program

Partille Gymnasium - introduktionsprogram

Gymnasiesärskolan