Här hittar du information om Skola24 och hur du använder systemet som vårdnadshavare. Utbildningsförvaltningen i Partille kommun använder Skola24 som system för närvaro- och frånvarohantering samt för schemaläggning i förskola, skola och fritidshem. I Skola24 görs även ledighetsansökan för elever i skolan. Friskolor i Partille omfattas dock inte av Skola24, utan har egna system.

Vad är Skola24?

Skola24 är ett system som vårdnadshavare och verksamheterna använder för närvaro- och frånvarohantering, schemahantering och ledighetsansökningar.

Från höstterminen 2019 används Skola24 i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola i Partille. Så småningom kommer systemet även att införas i grund- och gymnasiesärskola.

Hur använder jag Skola24?

Förskola

Som vårdnadshavare använder du Skola24 för att registrera schema, registrera hämtare samt hantera lovschema. Men för frånvaroanmälan i förskolan kontaktas respektive förskola direkt. Du hittar kontaktuppgifter till respektive förskola via deras webbplatser.

Fritidshem

Som vårdnadshavare använder du Skola24 för att anmäla frånvaro, registrera schema, registrera hämtare samt hantera lovschema.

Grundskola och gymnasieskola

Som vårdnadshavare använder du Skola 24 för att anmäla frånvaro av barn heldag eller del av dag och ansöker om ledighet.

I Skola24 registrerar skolan närvaro och frånvaro under skoldagen. När ditt barn fyller 18 år har du inte längre tillgång till uppgifter om ditt barns närvaro och frånvaro utan att hen ger dig tillåtelse.

Så här når du Skola24

I Partille når du just nu Skola24 via e-tjänst och telefontjänst. 

 • E-tjänsten har full funktionalitet och låter dig som vårdnadshavare göra allt du behöver. Logga in mot e-tjänsten här.
 • Via telefontjänsten kan du enbart frånvaroanmäla ditt barn till skola och fritidshem heldag.

Under höstterminen 2019 kommer även en mobilapp att lanseras.

Hur loggar jag in på Skola24?

Du loggar in på e-tjänsten och mobilappen för Skola24 med ditt BankID.

Saknar du BankID?

Registrera frånvaro i Skola24 via telefon

Om du saknar BankID eller av någon annan anledning inte kan använda dig av mobilappen eller e-tjänsten, går det att att ringa in din frånvaroanmälan via telefontjänsten. Om du gör frånvaroanmälan innan klockan 12 registreras den för samma dag, om du gör den efter klockan 12 registreras den för kommande dag.

Observera att telefonnumren endast gäller för frånvaroanmälan i fritidshem, grundskola och gymnasieskola. För frånvaroanmälan i förskolan kontaktas respektive förskola direkt. Du hittar kontaktuppgifter till respektive förskola via deras webbplatser.

Frånvaroanmälan via telefon är tillgänglig dygnet runt och går att nå via följande telefonnummer och språk:

 • Albanska: 08-693 82 61
 • Arabiska: 08-693 82 62
 • Engelska: 08-693 82 63
 • Pashto: 08-693 82 64
 • Somaliska: 08-693 82 65
 • Svenska: 08-693 82 60

Registrera schema till förskola och fritidshem via blankett

Om du saknar BankID går det att ladda ner och fylla i en blankett för att ändra schema till förskola och fritidshem

Fördelar med Skola24

 • Ett och samma system från förskola till gymnasiet
 • Tillgång till ditt barns schema, möjlighet att anmäla frånvaro och se eventuell oanmäld frånvaro, exempelvis sen ankomst
 • Lätt att registrera ditt barns vistelsetider och eller schema, göra tillfälliga ändringar i schemat eller att lägga in planerad ledighet för ditt barn på förskola och eller fritidshemmet
 • Digital ledighetsansökan förenklar proceduren när du vill söka ledighet för ditt barn
 • Ett användarvänligt system