Vuxenutbildningen i Partille kommun erbjuder flera olika alternativ för att du ska kunna välja studier som passar just dig. Du kan till exempel läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, läsa svenska på sfi eller utbilda dig till ett framtidsyrke på yrkeshögskolan.

Aktuell information om covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppmanat gymnasieskolor och vuxenutbildning att stoppa ordinarie klassrumsundervisning i syfte att minska risken för spridning av coronaviruset. Från och med den 18 mars bedrivs därför all undervisning vid Vuxenutbildningen i Partille på distans. 

Länk

Information om hantering av covid-19 i förskola och skola i Partille kommun.

 

Våra utbildningar                         

Grundläggande vuxenutbildning

Denna utbildning ska ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att möjliggöra fortsatta studier eller delta i arbetslivet.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

För dig som behöver komplettera hela eller delar av din gymnasieutbildning finns gymnasial vuxenutbildning.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning.

Yrkesutbildning

Saknar du gymnasieutbildning, vill byta yrkesbana eller komplettera din gymnasieutbildning? Då kan en yrkesutbildning vara något för dig!

Läs mer om våra yrkesutbildningar.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Genom svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det 
svenska samhället. 

Läs mer om svenska för invandrare (SFI).

Yrkeshögskola (YH)

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är eftergymnasiala, avgiftsfria och innebär att du har kort väg till arbete efter studierna. 

Läs mer om yrkeshögskolan (YH).

Uppdragsutbildning

Vi planerar och utför utbildningar på uppdrag av såväl kommuner som företag som är i behov av till exempel kompetensutveckling eller validering. 

Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Utbildningen vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning. Särvux omfattas av tre nivåer: grundsärskola, träningsskola och gymnasial särvux.

Läs mer om särskild utbildning för vuxna (särvux).

Frågor och svar

Hur får jag intyg eller betyg från mina tidigare studier?

Ta kontakt med administratör på Vuxenutbildning för intyg eller betygskopia. Kontakta Kundcenter 031-792 10 00 för att kopplas till ansvarig administratör.

Vem kontaktar jag vid återbud eller kursavbrott?

Ta kontakt med administratör på Vuxenutbildning om du vill lämna återbud till någon av de kurser du blivit antagen till. Detsamma gäller om du vill göra ett avbrott under en kurs. Kontakta Kundcenter 031-792 10 00 för att kopplas till ansvarig administratör.

Vart vänder jag mig om jag är missnöjd med min utbildning?

Enligt Skollagen 4 kap 8 § ska kommuner ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med.
I första hand ska du vända dig till din lärare. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig till skolledaren på skolan som du studerar på. Skolledaren har ansvar för att se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder.

Ditt klagomål lämnas till den person på förvaltningen som kan utreda klagomålet. Vi tar kontakt med dig innan vi arbetar vidare med ärendet.
Du får återkoppling på ditt klagomål. Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter.