Denna utbildning ska ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att möjliggöra fortsatta studier eller delta i arbetslivet.

I Partille kommun erbjuds följande kurser i januari och augusti

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska som andraspråk

Övriga kurser kan sökas hos annan kommun

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Individuell studieplan

För att studieresultaten ska bli så goda som möjligt, kan du tillsammans med studie- och yrkesvägledare skapa en individuell studieplan - ett dokument som innehåller målen med dina studier och vägen dit.

Ansökan

Ansökan till grundläggande vuxenutbildning kan göras i vårt websystem. Om du är ny inom vuxenutbildningen bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare för studieplanering och vägledning. Behöver du fortsätta med en kurs måste du söka om kursen. Det är viktigt att du avslutar kursen med betyg.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om du inte har annan ekonomiskt ersättning.