De elever som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller är äldre och saknar slutbetyg/examensbevis från gymnasiet har möjlighet att får bidrag vid studier på folkhögskola. Bidrag utgår till och med våren det år eleven fyller 20 år för studier som motsvarar gymnasieutbildning.
  • Eleven har inget slutbetyg/gymnasieexamen. Ersättningen beviljas from det år eleven fyller 18 år t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Därefter söks ersättning hos CSN.
  • Eleven läser behörighetsgivande allmän kurs.
  • Busskort utgår tom vårterminen det år eleven fyller 20 år och för elever som studerar inom GR-området.
  • Kommunens aktivitetsansvarige gör bedömningen efter samtal med eleven att studier på folkhögskola är en lämplig studieform.

För frågor angående bidrag vid studier på folkhögskola kontakta Kundcenter 031-792 10 00