Saknar du gymnasieutbildning, vill byta yrkesbana eller komplettera din gymnasieutbildning? Då kan en yrkesutbildning vara något för dig!

Vuxenutbildningen i Partille kommun erbjuder ett antal olika yrkesutbildningar i egen regi. 

Barnskötarutbildning

En utbildning för dig som är intresserad av att arbeta med barn och verka för deras möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Här hittar du mer information om barnskötarutbildningen.

Vård- och omsorgsutbildning

En utbildning för dig som vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor. Partille kommun erbjuder både ordinarie vård- och omsorgsutbildning samt vård- och omsorgsutbildning med språkstöd. Den senare är för dig som läser eller har läst SFI alternativt har motsvarande kunskaper i svenska som andraspråk och vill kombinera dina svenskstudier med en yrkesutbildning.

Här hittar du mer information om vård- och omsorgsutbildningen, både med och utan språkstöd.

Yrkesutbildning inom Göteborgsregionen (GRvux)

GRvux tar fram yrkesutbildningar i samverkan med arbetsgivarna i Göteborgsregionen och erbjuder möjlighet att läsa yrkesutbildningar på gymnasienivå. När du går en yrkesutbildning genom GRvux läser du i huvudsak gymnasiala kurser. 

Du hittar utbildningsutbudet på GRvuxs webbplats.