Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor? Då kan vård- och omsorgsutbildningen vara något för dig.

Vård- och omsorgsutbildning

När startar utbildningen och hur ansöker jag?

Starterna för utbildningen varierar från år till år. Aktuell information om starttider och kurser hittar du på vår webbplats så snart de är fastställda.

Du kan även ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Fortsatta studier

När du har läst klart vård- och omsorgsutbildningen kan du välja att läsa vidare till bland annat sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom. Du kan även läsa till specialistundersköterska via yrkeshögskola i Göteborg.

Om du inte har en gymnasial utbildning sedan innan behöver du först läsa de så kallade gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. 

Vård- och omsorgsutbildning med språkstöd

Detta är en utbildning för dig som läser eller har läst SFI alternativt har motsvarande kunskaper i svenska som andraspråk och vill kombinera dina svenskstudier med en yrkesutbildning.

Som utbildad inom vård och omsorg har du möjlighet till ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor.

Om utbildningen

Utbildningen utgörs av gymnasiekurser inom vård och omsorg i kombination med svenska på antingen SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå där ansvarig yrkeslärare och svensklärare har ett nära samarbete.

Den sträcker sig över fyra terminer med sommaruppehåll från och med 6 juli till och med 4 augusti.

Kurser som ingår i utbildningen

 • Medicin 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Gymnasiearbete vård- och omsorgsprogrammet
 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Specialpedagogik 1

Utbildningsform

Utbildningen genomförs som heltidsstudier med klassrumsundervisning samt så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Arbete som utbildningen leder till

Efter genomförd utbildning kan du söka arbete som vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg, särskilt boende och hemtjänst.

Plats för utbildningen

Vuxenutbildningen i Partille Kulturum (Gamla Kronvägen 56).

Kostnader för eleven

Eventuella kostnader för kurslitteratur.

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte innan antagning. Mötet är obligatoriskt, du måste alltså delta i detta för att kunna bli antagen till utbildningen.

Förkunskapskrav

Utbildningen är avsedd för dig som läser eller har läst SFI, alternativt har motsvarande kunskaper i svenska som andraspråk. Om du redan har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk är du välkommen att söka ordinarie vård- och omsorgsutbildning (utan språkstöd).

Datorvana krävs då en lärplattform samt andra digitala verktyg används i utbildningen.

Övrigt

Personliga intervjuer genomförs innan beslut om antagning.
Utdrag från belastningsregistret krävs för arbete inom vård.