Under påsk, 1 maj och midsommar 2020 ändras hämtningsdagarna för ditt matavfall och restavfall. Du hittar de ändrade dagarna här.

Vecka 21 då Kristi himmelsfärdsdag infaller körs som vanligt. Det gäller även vecka 23 då Sveriges nationaldag infaller.

Så ändras hämtningen i påsk

Påsken 2020 infaller den 10 april till den 13 april. I vecka 15 ändras hämtningsdagarna för ditt matavfall och restavfall enligt nedan. Från den 13 april hämtas ditt avfall som vanligt igen.

Se till att få ditt kärl tömt i vecka 15 genom att ställa ut det dagen före din vanliga hämtningsdag. Låt sedan kärlet stå kvar tills dess att det tömts. 

Hämtning vecka 15

Vanlig dag:

Måndag 6 april.

Ändras ej, hämtas:

Måndag 6 april.

Vanlig dag:

Tisdag 7 april.

Ny hämtningsdag:

Måndag 6 april eller tisdag 7 april.

Vanlig dag:

Onsdag 8 april.

Ny hämtningsdag:

Tisdag 7 april eller onsdag 8 april.

Vanlig dag:

Torsdag 9 april.

Ny hämtningsdag:

Onsdag 8 april eller torsdag 9 april.

Vanlig dag:

Fredag 10 april

Ny hämtningsdag:

Torsdag 9 april.

Så ändras hämtningen inför 1 maj

Första maj infaller i år på en fredag i vecka 18. Den veckan ändras hämtningsdagarna för ditt matavfall och restavfall enligt nedan.

Se till att få ditt kärl tömt genom att ställa ut det dagen före din vanliga hämtningsdag. Låt sedan kärlet stå kvar tills dess att det tömts.

Hämtning vecka 18

Vanlig dag:

Måndag 27 april

Ny hämtningsdag:

Söndag 26 april.

Vanlig dag:

Tisdag 28 april.

Ny hämtningsdag:

Måndag 27 april.

Vanlig dag:

Onsdag 29 april.

Ny hämtningsdag:

Tisdag 28 april.

Vanlig dag:

Torsdag 30 april.

Ny hämtningsdag:

Onsdag 29 april.

Vanlig dag:

Fredag 1 maj.

Ny hämtningsdag:

Torsdag 30 april.

Så ändras hämtningen vid midsommar

Midsommarafton infaller i år fredagen den 19 juni i vecka 25. Den veckan ändras hämtningsdagarna för ditt matavfall och restavfall enligt nedan.

Se till att få ditt kärl tömt genom att ställa ut det dagen före din vanliga hämtningsdag. Låt sedan kärlet stå kvar tills dess att det tömts.

Hämtning vecka 25

Vanlig dag:

Måndag 15 juni.

Ny hämtningsdag:

Söndag 14 juni.

Vanlig dag:

Tisdag 16 juni.

Ny hämtningsdag:

Måndag 15 juni.

Vanlig dag:

Onsdag 17 juni.

Ny hämtningsdag:

Tisdag 16 juni.

Vanlig dag:

Torsdag 18 juni.

Ny hämtningsdag:

Onsdag 17 juni.

Vanlig dag:

Fredag 19 juni.

Ny hämtningsdag:

Torsdag 18 juni.

Placera sopkärlet rätt

Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Det underlättar arbetet för renhållningsarbetarna som inte behöver vrida och vända kärlet när de hämtar soporna.

Halkbekämpa och skotta dragvägen

Vintertid är du ansvarig att skotta och halkbekämpa chaufförernas dragväg fram till kärlen, så att kärlen kan dras till och från sopbilen utan hinder i form snö eller snövallar. Borsta gärna även bort snö från lock och handtag och kontrollera att locket inte frusit fast.

Om du inte skottat och halkbekämpat dragvägen, registreras det som en avvikelse och din hämtning uteblir. Du kan dock beställa en extra tömning som faktureras enligt kommunens avfallstaxa.

Länk

Partille kommuns avfallstaxa i pdf-format.

Beställning av matavfallspåsar

Du som har ett abonnemang med utsortering av matavfall, kan beställ nya papperspåsar genom att klämma fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl. Det går också bra att eknyta fast en vanlig plastpåse på kärlets handtag. Då levererar Renova en ny bunt påsar vid nästa tömning. Papperspåsar för matavfall finns även att hämta i kundcenter i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 eller på Öjersjö återvinningscentral, Landvettervägen 90.

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill ha matavfallspåsar, beställer det kostnadsfritt via Partille kundcenter.

Anmäl utebliven hämtning

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad tid, går det att använda vår e-tjänst Anmälan av utebliven tömning av avfallskärl. Men avvakta med din anmälan minst ett dygn efter att ordinarie tömning skulle ha utförts.

När din anmälan hanteras görs en bedömning om tömning ska ske utan extra kostnad, eller om det finns avvikelser som innebär att du som kund behöver betala för att en extra tömning blir utförd. Till exempel felaktig placering av avfallskärl.

Länk

Anmäl utebliven tömning av sopkärl via vår e-tjänst.

Frågor om din avfallshämtning

Kontakta Partille kundcenter med dina frågor.

Kontaktuppgifter

E-post: kundcenter@partille.se.

Telefonnummer: 031-792 10 00.

Länk

Partille kundcenters öppettider.