Ungefär hälften av ditt hushållsavfall kan komposteras. När du komposterar minskar din kostnad för sophämtning. På köpet får du utmärkt jord till trädgård och krukväxter.

Kompostering av hushållsavfall

Innan du börjar att kompostera organiskt hushållsavfall måste du anmäla det till oss. Läs gärna även vår informationsbroschyr innan du sätter i gång.

Förlängt hämtningsintervall

Parallellt kan du ansöka om så kallat förlängt hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall. Det innebär att det går längre tid mellan hämtningarna av ditt brännbara hushållsavfall. Du kan välja att få dina sopor hämtade var fjärde vecka eller så kallad minihämtning som innebär att vi bara hämtar dina sopor fyra gånger per år.

Alternativ till kompostering av hushållsavfall

Om egen kompostering av matavfall känns krångligt kan du välja ett sophämtningsabonnemang som innebär att du sortera ut ditt matavfall i ett särskilt sopkärl och låta oss göra biogas och biogödsel av det istället.

Avfallskvarnar är inte tillåtna

Partille kommun tillåter inte att avfallskvarnar kopplas på kommunens avloppsledningsnät. Det skulle öka risken för stopp i avloppet då våra ledningar inte dimensionerade för detta ändamål.

Tala med grannarna om placeringen

För att kompostera hushållsavfall måste du du sköta din kompost så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dina grannar innan du väljer placering av din kompost.

Skadedjurssäker varmkompost

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall är ett mycket viktigt krav att din kompostbehållare är skadedjurssäker så att inte sniglar, råttor, möss och fåglar kan ta sig in i den. Väggarna ska vara täta och gnagsäkra och behållaren ska ha en bottenplatta eller ett finmaskigt nät med hål eller springor som är mindre än 6 millimeter. Kompostbehållaren ska vara ventilerad, men ha ett tättslutande lock.

För att nedbrytningen av ditt hushållsavfall ska fungera måste du ha en varmkompost. En varmkompost har isolerade väggar som klarar temperaturer ner till tio minusgrader. Isoleringen kan bestå av frigolit eller dubbla väggar med luft emellan. En kallkompost är däremot oisolerad och lämpar sig därför endast för kompostering av trädgårdsavfall.

Vad går att kompostera?

Komposten fungerar bäst om olika avfallsslag blandas. Undvik därför allt för stora mängder av ett och samma avfall.

I stort sett allt organiskt köksavfall kan komposteras. Till exempel matrester, skal och rester från frukt och grönsaker, té och kaffesump (även påsarna och filtren), äggskal om det krossas, hushållspapper, burströ från smådjur och en del av ditt trädgårdsavfall.

Även kött-, fisk- och skaldjursrester kan komposteras i en kompost som är skadedjurssäker. Stora köttben bryts dock knappt ner i en kompost. Men om du har möjlighet så kan du lägga med benen i komposten för att sedan krossa dem till benmjöl – som är ett bra växtgödsel.

Vad går inte att kompostera?

Hushållsavfall som inte bryts ner naturligt eller som innehåller farliga ämnen ska inte komposteras. Till exempel papper som är vaxat, plastat eller färgat, plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, aska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, kattsand, blöjor och delar från sjuka växter som kan föra smittan vidare genom kompostjorden.

Lägg inte sjuka växter på komposten

Trädgårdsavfallet kan ge en utmärkt matjord till dina rabatter. Undvik dock att lägga sjuka växtdelar och ogräs som gått i frö i komposten då smittor och frön kan föras vidare med jorden.

Växtavfall från invasiva arter ska lämnas på ÅVC

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare.

Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört läggas i komposten.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas på återvinningscentralen inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart.

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Kompostering av trädgårdsavfall

För att kompostera trädgårdsavfall, så som blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris, behöver du inte något tillstånd från kommunen. Däremot måste komposten skötas så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dina grannar innan du väljer placering av den.

Läs gärna vår informationsbroschyr innan du sätter i gång. Där finns många bra tips om kompostering av trädgårdsavfall.

Få igång nedbrytningen

I en kallkompost är temperaturen lägre än i en varmkompost därför går därför nedbrytningen relativt långsamt. För att öka nedbrytningstakten kan du sönderdela trädgårdsavfallet så mycket som möjligt. Se även till att kompostmaterialet har jordkontakt.

I botten bör man lägga ett grövre material som kvistar och mindre grenar för att underlätta luftcirkulationen. Bygg sedan lager på lager  ömsom av trädgårdsrester (cirka 20 centimeter) och av humusrik jord, gräsklipp eller kompost (cirka 5 centimeter) som tillför kväve. Vått material skall läggas löst och luftigt och gärna blandas med ett torrare material i komposten.

Alternativ till kompostering

Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Du som vill att vi istället hämtar och tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta. Hämtningen sker därefter varannan vecka, totalt 17 gånger, under växtsäsongen från mars till november. Läs mer på vår sida om trädgårdsavfall.

Elda upp trädgårdsavfall?

Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för eldrök. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda. Eldning av trädgårdsavfall utomhus i Partille kommun får bara ske förutsatt:

  • Att det inte råder eldningsförbud. Ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil för att få bättre koll på brandrisken i skog och mark - ladda ner för Iphone, ladda ner för Android. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen är framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

  • Att eldningen inte ger upphov till olägenhet för dina grannar och  sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Dispens för att få elda närmre bebyggelse ska sökas hos bygg- och miljönämnden. Blankett för ansökan om dispens.

Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet.

Kompostera stora mängder avfall

Om du planerar att kompostera mer än 10 ton hushållsavfall per år eller mer än 50 ton park- eller trädgårdsavfall per år räknas det som miljöfarlig verksamhet. Därför måste du göra en anmälan om anläggning för biologisk behandling till Partille kommun..