Om du störs av exempelvis lukt, buller, vedeldning eller mögel i din bostad kan du vända dig till miljöenheten. Vi bedömer om störningen kan vara en olägenhet och om det behöver åtgärdas.

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika. En störning som kan påverka människors hälsa och som inte är tillfällig eller ringa räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet. Miljöenheten bedömer om så är fallet och kan också kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Kontakta den som stör

Om du blir störd av lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, radon, temperatur eller annat i ditt hem som kan påverka din hälsa bör du i första hand kontakta den som stör dig. Det gäller också störande buller från till exempel fläktar, restauranger/uteställen och skällande hundar eller andra störningsmoment, som nedskräpning, skadedjur eller vedeldning. Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet tar du först kontakt med din fastighetsägare eller förening. Löser inte det problemen kan du vända dig till miljöenheten med dina klagomål. Tänk på att din anmälan blir en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.

Störningsdagbok

Du som blir störd kan föra en störningsdagbok där du noterar hur ofta du blir störd och hur länge. Här är några exempel på störningar som i olika rättsfall inte har ansetts utgöra en olägenhet för människors hälsa:

  • Lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
  • Stoj från skolungdomar som passerade på gång- och cykelväg
  • Stora ansamlingar av skränande och nedsmutsande fåglar
  • Traktorkörning nattetid inom jordbruket
  • Snöplog nattetid
  • Hemglassbilen

För att bygg- och miljönämnden ska kunna kräva åtgärder måste det handla om en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det måste också finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är exempelvis fastighetsägarens ansvar. En bedömning av vad som är en olägenhet måste göras i varje enskilt fall. Nämnden utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär. 

Följ länkarna till höger så kan du läsa mer om allehanda saker, ting och företeelser som kan vara störande i hemmet. Där finns också tips om hur du själv kan komma tillrätta med en hel del av dem, samt hur du bär dig åt för att komma vidare om det inte går och hur du slutligen gör en anmälan till kommunen.

Husdjur

Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar. Läs mer om att ha djur i bebyggelse här.