Matos och avlopp, tobaksrök och vedeldningsrök, avfall och avgaser, se där några exempel på sådant som kan ge upphov till störande lukt i bostaden. Detta kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt och hur mycket och hur ofta det luktar.

Lukter i hyreshus kan komma från grannar, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger, i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Kan lukter ge hälsobesvär?

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte ger direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Orsaker till luktproblem

  • Stängda fönster och friskluftsventiler. Om frisk luft inte kan komma in skapas undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Då kan det bli bakdrag i ventiler där luft normalt ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
  • Otäta ventilationskanaler. Vanligt framför allt i äldre hus, där ventilationskanalerna är murade och inte täta. I hus byggda efter 1950-talet används kanaler av plåt, som är tätare.
  • Installation av köksfläkt. Köksfläkt som kopplats till ventilationskanal gemensam för flera lägenheter kan ge bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.
  • Otätheter i huset. Äldre hus kan ha otäta väggar med sprickor och hål där lukt kan passera.
  • Trapphus. Lukt i trapphus är vanligt och beror ofta på ett öppnat fönster i någon lägenhet vid matlagning som skapar övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset och luftströmmen går från lägenheten ut i trapphuset. Lukterna tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån. Öppna fönster eller friskluftsventilationer som sitter nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter lättare kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån. Kan uppstå i samband med fukt- och mögelskador eller på grund av ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn.
  • Undersökning av lukt. En undersökning av störande lukt bör ge svar på vad som orsakar lukten och hur den kommer in i bostaden Det är alltid nödvändigt att kontrollera att ventilationen är korrekt utformad och fungerar väl. I undersökningen kan det också vara nödvändigt att använda sig av exempelvis röktester och/eller spårgasundersökningar.

Förebygga problem

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån.

Om du störs

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten tar du kontakt med miljöenheten som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare. Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.