För att vi ska må bra är det viktigt att vi har rätt temperatur. De flesta av oss tycker att 20-24 grader är en lagom inomhustemperatur.

Har du för varmt eller för kallt i din bostad, kontakta i första hand din fastighetsägare/fastighetsskötare för att få hjälp med problemet. De kan ofta bistå dig och mäta temperaturen samt vidta nödvändiga åtgärder. Det finns regler om vilken temperatur det ska vara i en bostad eller annan lokal, till exempel utbildningslokaler.

Rekommendationer

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten bör temperaturen inomhus vara minst 20 grader i en bostad. För känsliga grupper gäller att det minst bör vara 2 grader högre temperatur. Den högsta temperaturen inomhus får inte långvarigt vara över 24 eller kortvarigt över 26 grader.

Det får inte vara kallare än 18 grader, annat än vid extrema köldknäppar. Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader, utom under extrema förhållanden, till exempel värmeböljor.

Fler faktorer än lufttemperaturen behöver kontrolleras för att säkerställa att en bostad har ett termiskt inomhusklimat som uppfyller riktvärden och riktlinjer

Dragig miljö gör att det känns kallt

Drag gör att kroppen blir kall och det orsakar obehag. Drag kommer bland annat genom otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler.

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Utsätts du för drag kan temperaturen kännas lägre än vad den visar på termometern. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har kan det upplevas som drag, så kallat strålningsdrag.