Använd denna checklista när du ska söka bygglov för ändring av fasad. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett bygglov för ändring av fasad behöver du skicka in följande handlingar:


 Fasadritning i skala 1:100, A3

Situationsplan i skala 1:400, A3

Produktblad för eventuella nya fönster och dörrar

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Ansökan om ändring av fasad

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om bygglov. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

  • Redovisa samtliga fasader som berörs av fasadändringen, både befintligt och nytt utseende. Ange väderstreck och rita marknivålinjer. Vid eventuellt byte av fönster eller dörrar ska dessa vara måttsatta.
  • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

  • Vid byte av fönster eller dörrar ska dörrar och fönster vara måttsatta.
  • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finnas med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Situationsplan i skala 1:400

På en tomtkarta ska du markera på vilken av byggnadens fasader som ändringen görs. Planen ska var i A3. Tomtkarta kan beställas genom Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Ange fastighetsbeteckning.

Konstruktionsritning

Vid större ingrepp i bärande konstruktion ska konstruktionsändringen redovisas. Ritningen ska vara i A3-format. 

Produktblad för nya fönster och dörrar

Om du vill montera nya fönster eller dörrar behöver du skicka in produktblad för de fönster eller dörrar som du har tänkt att montera.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.