Använd denna checklista när du ska söka startbesked för att installera eldstad eller göra en väsentlig ändring av befintlig installation, till exempel installation av spiskassett i befintlig öppen spis. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetena.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett startbesked för att installera en eldstad behöver du skicka in följande handlingar:


Fasadritning i skala 1:100

 Certifikat/p 
Underskrivet informationsblad

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av installation av eldstad. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen ska visa skorstens mått och placering på hustaket. Hela fasaden ska redovisas från alla väderstreck och skorstenen ska mynna över nock och minst en meter över taktäckningen. Ritningen ska vara i A3-format.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa eldstadens placering. Ritningen ska vara i A3-format.

Certifikat/prestandadeklaration för eldstad och rökkanal

Bifoga certifikat eller prestandadeklaration för den eldstad och rökkanal som du vill installera.

Underskrivet informationsblad

Skriv ut, läs igenom och signera kommunens informationsblad om installation och användning av eldstad. Bifoga det underskrivna informationsbladet med din anmälan.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.