Använd denna checklista när du ska lov för att uppföra mur eller plank. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill söka lov att uppföra mur eller plank behöver du skicka in följande handlingar:

Ansökan om bygglov

  

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Ansökan om bygglov

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om bygglov. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Situationsplan i skala 1:400

Markera på en tomtkarta var muren eller planket ska placeras och måttsätt avstånd till fastighetsgräns. Måttsätt även längden på muren eller planket. Ritningen ska var i A3. Tomtkarta kan beställas genom Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Ange fastighetsbeteckning.

Skalenlig elevationsritning

Redovisa utseende och ange murens eller plankets höjd. Redovisa befintliga och nya marknivålinjer.

Skalenlig detaljritning

En vertikal genomskärning av planket eller muren. Ritningen ska vara i A3-format. Redovisa marknivålinjer och murens eller plankets konstruktion samt grundläggning. Ibland kan det räcka med ett produktblad.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

Vid större byggnation av mur eller plank kan du behöva anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida. Vid större åtgärder behöver du även lämna in en kontrollplan. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.