Rätt hanterade kan fyrverkerier vara en vacker och stämningsfull upplevelse. Fel utfört kan det istället bli en skrämmande och farlig händelse. Om du tänker fira med fyrverkeri är det därför viktigt att du visar hänsyn till andra och följer de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier.

Du ansvarar för ditt fyrverkeri

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att ditt användande av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger också att du ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram särskilda föreskrifter för användning av explosiva varor – vilket omfattar fyrverkerier.

Ta hänsyn och var försiktig

Var nykter och följ anvisningarna för fyrverkeripjäserna. Håll alltid angivet säkerhetsavstånd till folk och byggnader och låt ingen person under 18 år hantera fyrverkerier.

Om du är oaktsam genom att vara onykter, inte har kännedom om anvisningarna för fyrverkeripjäserna eller omgivningarna där de ska användas så utför du en olaglig handling enligt de lagar som reglerar hantering av fyrverkerier och brandfarliga och explosiva varor.

Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga anses lika allvarligt som att köpa ut alkohol till minderåriga och kan ge böter eller fängelse.

Se efter barn och husdjur

Begränsa om möjligt fyrverkerierna till tolvslaget och genomför fyrverkerierna på avstånd från bostadshus och miljöer där djur vistas. Se till att det alltid finns en vuxen person inomhus med uppsikt över barn och husdjur under tiden som fyrverkerierna pågår.

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande.

Ha koll på väder och vind

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det även att du tar hänsyn till väder- och vindförhållanden.

Länkar

Nya regler för raketer med styrpinne

Reglerna gäller från 1 juni 2019

Raketer med styrpinne har varit överrepresenterade i olycksstatistiken de senaste åren. Syftet med de nya reglerna är att förebygga olyckor. 

De nya reglerna gäller från den 1 juni 2019. Kravet gäller även raketer med styrpinne som är inköpta före lagändringen.

De nya reglerna

För att få hantera raketer med styrpinne måste du ha:

  • Genomgått utbildning för utomhusfyrverkeri hos en utbildare som är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Beviljats tillstånd till att hantera raket med styrpinne från Räddningstjänsten Storgöteborg.

I MSB:s föreskrifter för användning av explosiva varor kan du läsa om:

  • Vilka typer av fyrverkerier som får användas utan tillstånd av Räddningstjänsten Storgöteborg.
  • Utbildningskrav för att få skjuta fyrverkeri på pinne.
  • Vilka som får utbilda i fyrverkeri enligt MSB.

Länkar

Tillstånd för att hantera raketer med styrpinne

Räddningstjänsten Storgöteborg prövar tillstånd för hantering och förvaring av explosiva varor och pyrotekniska produkter. För personer som söker tillstånd för hantering av raket med styrpinne kräver räddningstjänsten att utbildningsbevis för genomgången utbildning för utomhusfyrverkeri bifogas med ansökan.

Länk

Tillstånd för fyrverkeri enligt ordningslagen

Det kan även krävas tillstånd från Polisen enligt ordningslagen för fyrverkeri i tät bebyggelse och där större folkmassor befinner sig. Tillstånd krävs om uppskjutningen av raketer eller användandet av fyrverkeri med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Polisen kan välja att skicka ansökan på remiss till Räddningstjänsten.

Länk

Återlämna gamla fyrverkerier

Explosiva varor måste hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att förhindra skada. Inte fungerande och överblivna fyrverkerier kan lämnas till polisen eller till återförsäljaren som du köpt fyrverkerierna av.

Svävande ljuslyktor

För svävande lyktor med öppen låga och gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd vid ett tillfälle gäller speciella föreskrifter. Olika regler gäller beroende på hur långt i från en flygplats du befinner dig vid uppsläppet. Det är tillåtet att släppa upp max 50 lyktor per gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får max vara 100 centimeter höga.

Länk

Varför inför inte Partille kommun restriktioner mot fyrverkerier?

Partille kommun tillåter fyrverkerier, men uppmanar allmänheten att ta hänsyn och att vara försiktiga genom att följa ordningslagen och de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier. Läs mer på sidan ovan.

Frågan om att begränsa användandet av fyrverkerier genom föreskrifter i kommunens lokala ordningsstadga har tagits upp av Partille kommunfullmäktige. Men då kommunen inte kan övervaka att föreskrifterna efterlevs och inte heller får lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, beslöt fullmäktige att inte komplettera kommunens ordningsstadga med begränsande föreskrifter för fyrverkeri.

Om produkter, så som fyrverkerier, ska förbjudas på den svenska marknaden, är ett politisk beslut som fattas av riksdagen.