Ändring av del av detaljplan för del av Kåsjöområdet, området söder om Kåsjöbadet, (Öjersjö 6:16).