Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 8 gruppbyggda småhus. Partille kommun eftersträvar att förtäta i lägen där det finns väl utbyggd infrastruktur och god tillgång till allmän service. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2012 och vann laga kraft den 14 juli 2012.

Området ligger vid Mimersvägen i Sävedalen, cirka 4 kilometer från Partille centrum och cirka 1,5 kilometer från Östra sjukhuset i Göteborg. Söder om området ligger Vallhamra torg.