Detaljplan för bro över Säveån, Yllegatan - Stationsvägen. Partille 13:7, 11:7 m fl.