Del av Högen 3:1. Fastighetsreglering för en befintlig parkeringsplats.