Detaljplan för Idrottsändamål vid Lexby IP, del av Lexby 1:106.