Detaljplan för tillbyggnad och påbyggnad av enbostadshus, Ugglum 163:4.