Villa Porthälla, ändring av detaljplan 114 del av fastighet Mellby 116:5